Jesteśmy po spotkaniu „Co w literaturze piszczy”…,

które zaplanowane było w ramach projektu “Impresje Literackie”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w którym MOK jest partnerem. Bardzo dziękujemy gościom naszego spotkania – Panom Ryszardowi Grajkowi oraz Pawłowi Kuszczyńskiemu. Wierzymy, że było ono olbrzymią inspiracją dla publiczności.

„Czytanie to odkrywanie siebie” – podsumowanie projektu

Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk i Miejski Ośrodek Kultury zakończyli realizację kolejnego projektu edukacyjno-animacyjnego , pt. „Czytanie to odkrywanie siebie”. Otrzymał on dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowane w ramach projektu wydarzenia przygotowywały do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Głównym celem projektu było promowanie czytelnictwa na płaszczyźnie międzypokoleniowej i pokazanie, że można […]