Ballady i romanse

Nowe widzenie świata w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza
– edukacyjny projekt interdyscyplinarny
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w programie BALLADY I ROMANSE 2022

W 2022 roku przypada dwusetna rocznica pierwszego wydania zbioru „Ballad i romansów” w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza. Data ta uznawana jest za symboliczny początek romantyzmu w Polsce. Mickiewicz przeciwstawia „czucie i wiarę” „szkiełku i oku”, oświeceniowemu racjonalizmowi  baśniową fantastykę i ludowe podania. Ballady Adama Mickiewicza torują drogę romantyzmowi w Polsce. „Nowe widzenie świata w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”  to edukacyjny projekt interdyscyplinarny, którego głównym celem jest uczczenie dwusetnej rocznicy wydania pierwszego tomu „Poezyj” i przypomnienie szerokiemu gronu odbiorców treści ballad wchodzących w skład zbioru oraz idei romantyzmu.

Projekt obejmuje realizację zadań zróżnicowanych pod względem form i metod pracy. Adresowany jest głownie do uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

Zaplanowano następujące działania:

  • I straszno i śmieszno” – warsztaty teatralne

Uczniowie z zespołu Teatru Bez Kurtyny, działającego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki pod kierunkiem polonistki Anny Kurzei-Pluty, przygotują aktorską interpretację wybranych ballad Adama Mickiewicza. Widowisko zostanie zaprezentowane podczas Narodowego Czytania.

  • Szkiełko i oko” czy „czucie i wiara” – panel dyskusyjny adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych (21 czerwca. godz. 10.30 Stary Ratusz)

Tematyka panelu dyskusyjnego będzie dotyczyła dwóch kwestii: sporu klasyków z romantykami oraz romantycznego nowatorstwa „Ballad i romansów”. Dyskusja zostanie poprzedzona wykładem prof. dr. hab. Krzysztofa Trybusia z UAM. Dopełnieniem panelu będzie wystawa różnych wydań „Ballad i romansów”.

  • Straszno w balladach”- warsztaty

Uczniowie podczas warsztatów stworzą leporello  (składaną jak harmonijka książeczkę opatrzoną w ilustracje i krótkie podpisy). Pracując w grupach stworzą własne interpretacje balladowej fabuły. Wykorzystają tekst ballady „Lilie”, w której występuje wyraźne łączenie elementów fantastycznych z kryminalnymi czy tych rodem z horroru. Warsztaty poprowadzą Magdalena Bukowska i Katarzyna Wilczkowska z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.

  • Komiksowa „Romantyczność” – warsztaty z tworzenia komiksu

Uczniowie poznają zasady tworzenia komiksu, a następnie w oparciu o przypisane im fragmenty ballady stworzą komiksy. W dymkach zamieszczą cytaty lub parafrazy wypowiedzi bohaterów. Podczas tworzenia komiksu zadbają o detale, tzn. miejsce wydarzeń, porę dnia itp. Warsztaty poprowadzi Jarosław Gryguć.

  • (nie)Tradycyjne przedstawianie treści i bohaterów ballad” – multimedialne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej 

Podczas warsztatów uczniowie, wykorzystując aplikację Tik Tok, nagrają kilkuminutowy filmik,
w którym przedstawią swoją interpretację fragmentu wybranej ballady. Zajęcia te będą odbywać się w plenerze nad jeziorem. Zaprezentowane zostaną na Instagramie.
Warsztaty poprowadzą Magdalena Bukowska i Katarzyna Wilczkowska z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.

  • Ballady i romanse muzycznie” – warsztaty muzyczne

Ballady i romanse są pełne muzyki. Pod kierunkiem instruktora, Aleksandra Schmidta, uczniowie, wykorzystując swoje umiejętności muzyczne, stworzą swoją interpretację ballady „Świtezianka”. Efekty ich pracy zostaną nagrane i zaprezentowane podczas Narodowego Czytania.

  • Narodowe Czytanie Ballad i Romansów – uroczyste podsumowanie projektu (3 września, Dziedziniec Starego Ratusza)

Tradycyjnie czytanie tekstów ballad zostanie poprzedzone krótkim wykładem wprowadzającym w tematykę Ballad i romansów i dwusetnej rocznicy ich pierwszego wydania. Do wspólnego czytania tekstów ballad zostaną zaproszeni przedstawiciele władz powiatu i miasta, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz młodzież. Fragmenty ballad zostaną również przedstawione  w języku migowym i odczytane z wykorzystaniem alfabetu Braille’a;

Proponowane działania, w niekonwencjonalny sposób, przypomną treść ballad Adama Mickiewicza  i pozwolą na nowo odczytać przedstawione w nich widzenie świata.

Skip to content