Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Młodzi Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna działaniu.

 

28.09.2020

Powoli zbliża się koniec naszych działań. Udostępniamy Wam plany na najbliższe tygodnie – pojawiło się trochę zmian – wszystko ze względu na Wasz i instruktorów czas. 🙂 Ale wierzymy, że RAZEM możemy wszystko 😉 – tu do pobrania najświeższy harmonogram godzinowy październik – listopad

25.08.2020

Jesteśmy już gotowi na kolejne tygodnie w kwestii harmonogramu. Jest intensywnie dla niektórych!

Znajdziecie go tu: harmonogram godzinowy wrzesień do połowy października

Do zobaczenia

23.07.2020

Kolejne zajęcia już zaplanowane. Znajdziecie je tu: harmonogram godzinowy
Planujemy ostrożnie, zważając nieustannie na aktualną sytuację. Do zobaczenia
25.06.2020
Po intensywnym procesie powracania – do nowej rzeczywistości mamy dla Was nowy harmonogram godzinowy aktualny
Już jutro wznawiamy działania. Pamiętajcie o maseczkach. Będzie trochę biurokracji, ale poradzimy sobie z tym. Ważne, że wracamy – teraz mamy nadzieję już do końca trwania naszego działania „Młodzi razem” będziemy tylko dopisywać w harmonogramie kolejne warsztaty i spotkania. Do zobaczenia
04.02.2020
Cele projektu:
– zdobycie i udoskonalenie przez osoby młode, nieaktywne zawodowo, bezrobotne, z wykształceniem maks. średnim (w tym osoby z niepełnosprawnościami) umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, szczególnie dla osób, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się aktywności inne niż obowiązkowe, 
– zachęcenie młodych ludzi na aktywność społecznej, także wolontariatu,  
– identyfikacja i uaktywnianie indywidualnych predyspozycji odbiorców.
Planowane efekty:
– aktywizacja 30 osób (15 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (5 kobiet, 4 mężczyzn)
– minimum 90% osób tj. 27 nabędzie nowe kompetencje społeczne
Rekrutacja trwa do końca lutego – zapoznaj się z dokumentami:

mlodzi_razem