O NAS

Miejski Ośrodek Kultury to placówka, w której od 9 kwietnia 1954 r. rozwijamy, kształtujemy, kreujemy  i wspieramy kulturę lokalną.

Od lat osiemdziesiątych podstawą naszej działalności jest praca z uczestnikiem stałym w klubach i sekcjach. Jest ich średnio 40 -45; związane są z tańcem, teatrem, muzyką, plastyką, hobby i sportem. Miesięcznie około 1000 osób korzysta z tej formy rozwijania swoich umiejętności i spędzania czasu wolnego. Realizujemy 300 imprez rocznie dla około 60 tys. odbiorców w tym 10 prestiżowych wystaw znanych artystów oraz wiele innych ekspozycji w Galeriach naszego ośrodka. Placówka współpracuje z wieloma organizacjami, prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również osób niepełnosprawnych. W Dużej Galerii ośrodka realizujemy obecnie projekt edukacyjny „Edukacja Bliżej Sztuki” wychowując młodego odbiorcę.

Od kilku lat organizujemy Królewskie Salony Sztuki, które łączą cykl wydarzeń związanych z muzyką, tańcem, poezją i sztuką. Mają charakter elitarny, skierowane są do wykształconego, przygotowanego do aktywnego udziału w kulturze, odbiorcy.

Inne najciekawsze przedsięwzięcia ostatnich kilkunastu lat, cieszące się szczególnym zainteresowaniem, to:
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, Inauguracja Sezonu Kulturalnego, Koronacja Królewska, Królewski Festiwal Artystyczny, Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne, Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich i Niezależnych „Offeliada”, Konwent Fantastyki, Turniej Tańca FANABERIE, Otwarte Mistrzostwa Gniezna Modeli Plastikowych, Święto Latawca, Wielka Gala Malowania Jaja, Mokołaje, wiele koncertów, konkursów i innych form artystycznych dla różnych grup odbiorców.

Osiągnięcia uczestników sekcji i zespołów MOK, to m.in.; tytuły mistrzowskie grupy tanecznej Ekspresja, klubu szachowego Chrobry, Klubu Modelarskiego Orzeł; prestiżowe nagrody zespołu wokalnego Fantazja. Świadczymy również usługi związane z obsługą merytoryczną i elektroakustyczną imprez dla partnerów i zaprzyjaźnionych firm.

Placówka odznaczona została medalami Miasta Gniezna: Milenijnym oraz Koronacyjnym. W proponowanej przez ośrodek ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, a współpraca z miastami partnerskimi (z Niemiec, Węgier, Ukrainy, Litwy i Rosji) zapewnia europejski wymiar wielu podejmowanym działaniom.

Skip to content