Wystawy

Najważniejszym miejscem ekspozycyjnym ośrodka jest Duża GALERIA, która jest integralną częścią Miejskiego Ośrodka Kultury. MOK dysponuje także innymi pomieszczeniami wystawowymi, jak Mała Galeria usytuowana w Kawiarni Staromiejskiej, niekiedy do celów wystawienniczych wykorzystywany jest również hol i sala widowiskowa. Zapraszamy do uczestnictwa w różnorodnej ofercie wystawienniczej MOK.

DUŻA GALERIA MOK
Wiosną 1997 roku reaktywowana została galeria, prezentujące aktualne zjawiska w sztuce współczesnej. Pierwszą ekspozycją, która zainaugurowała działalność galerii była ,,Wystawa Miast Partnerskich’’. Dzięki niej wszyscy gnieźnianie mogli poznać bliżej europejskich partnerów Gniezna i ich dorobek kulturalny.

Działalność ,,Dużej GALERII’’ skupia się na dwóch podstawowych celach. Z jednej strony wychodząc z założenia, że sztuka jest jednym z najważniejszych czynników kulturotwórczych, Galeria zajmuje się popularyzacją sztuki współczesnej w miejscowym środowisku, poprzez realizację wystaw i innych projektów artystycznych, zajęć, plenerów i konkursów. Z drugiej strony, stara się uczestniczyć we współczesnym życiu artystycznym z uwzględnieniem wszystkich kierunków i tendencji sztuki współczesnej, przy czym główny nacisk położony jest na prezentacje indywidualności twórczych.

Tak szeroki program powoduje, że w Galerii pojawiają się artyści uprawiający tradycyjne malarstwo, grafikę, rzeźbę, instalację, sztuki multimedialne; zarówno osobowości znane i uznane jak twórcy początkujący. Wśród dzieł znanych artystów prezentowanych w Galerii  należy wymienić: grafiki Guntera Grassa, Pabla Picassa, Joana Miro, Henri Matisse’a, Zdzisława Beksińskiego; malarstwo  Jarosława Kukowskiego, Wojciecha Siudmaka; instalacje Jędrzeja Stępka i Roberta Bartela, ekspozycje drzeworytów japońskich.

W Dużej GALERII w cyklu miesięcznym realizujemy również ‘’Edukację Bliżej Sztuki’’ wychowującą i kształtującą wrażliwość młodego odbiorcy; corocznie organizowane są retrospektywne wystawy malarstwa, witrażu i wielu form rękodzieła pracowni artystycznych działających w MOK.

Galeria czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

PLAN DUŻEJ GALLERI

grafika

Plan Małej Galerii
Skip to content