Festiwal Fotografii „Z garażu Janusza Chlasty”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Festiwal Fotografii „Z garażu Janusza Chlasty” to projekt, który ma na celu pokazać szerokiemu gronu odbiorców twórczość Janusza Chlasty – artysty fotografika, który pozostawił po sobie 6 tysięcy negatywów dokumentujących historię Gniezna oraz miast sąsiednich, ukazujących życie mieszkańców, pracę w zakładach przemysłowych, przyrodę, sceny uliczne i wiele innych tematów. Projekt ten będzie kolejnym etapem pracy.

 

Program główny – 3 wystawy zrealizowane przez MOK

  • „Janusz Chlasta – najpiękniejsze fotografie”

Na wystawie znajdą się wyselekcjonowane kadry o walorach artystycznych będące wyborem z całej twórczości artysty w szerokim spektrum tematycznym. Wernisaż połączony zostanie z promocją albumu fotograficznego o tym samym tytule.

  • „Wydarzenia (reportaże z wydarzeń zapisanych w historii miasta)”

Jednym z najstarszych wydarzeń zarejestrowanych przez Chlastę jest relacja z państwowych obchodów 1000-lecia polskiej państwowości jakie miały miejsce w Gnieźnie w kwietniu 1966 r. Inne nie mniej ważne imprezy (ale przede wszystkim dobrze sfotografowane). Relacje z tych i wielu innych wydarzeń zostaną opracowane w formie plansz wielkoformatowych z krótkim opisem i umieszczone na banerach w przestrzeni miejskiej Gniezna.

  • „Gnieźnianie (portrety osób znanych i znaczących)”

W archiwum Janusza Chlasty jest sporo portretów osób, które swoją działalnością odcisnęły piętno w historii Gniezna. Mamy więc fotografie znanych lekarzy, artystów, przedsiębiorców, działaczy społecznych i samorządowych. Wybór tych fotografii w formie wielkoformatowych wodoszczelnych wydruków zostanie zaprezentowany mieszkańcom miasta w warunkach plenerowych.

 

17 wystaw zrealizowanych przez partnerów

W okresie od 1 września do 15 października 2023 roku w miejscowościach województwa wielkopolskiego odbędzie się 17 wystaw, spotkań i warsztatów fotograficznych, podczas których prezentowana i analizowana będzie twórczość Janusza Chlasty. Wydarzenia te zostaną zorganizowane przez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Działania te mają charakter oddolny, a MOK w Gnieźnie podejmuje się opieki merytorycznej i promocji tych wydarzeń w ramach Festiwalu oraz udokumentowania ich w formie katalogu.

 

Imprezy towarzyszące

Część instytucji partnerskich przy okazji festiwalu zorganizuje na swoim terenie spotkania edukacyjne i warsztaty fotograficzne. Dotyczy to głownie instytucji, które programowo nastawione są na edukację. Miejski Ośrodek Kultury będzie te inicjatywy wspierał merytorycznie zatrudniając prowadzących zajęcia i udostępniając materiały dydaktyczne.

 

Wydanie katalogu z całości festiwalu

Elementem składowym Festiwalu Fotografii „Z garażu Janusza Chlasty” jest katalog, będący jednocześnie przewodnikiem po wszystkich festiwalowych wydarzeniach. W założeniu stanowić ma jednak przede wszystkim w miarę kompletne kompendium wiedzy o stanie zasobów archiwalnych pozostawionych przez Chlastę, co umożliwi ich dalsze wykorzystywanie w celach artystycznych, edukacyjnych i naukowych. Niezależnie od prezentacji wszystkich festiwalowych wydarzeń, w katalogu zamieszczony zostanie tekst teoretyczny omawiający twórczość artysty autorstwa Krzysztofa Szymoniaka. Publikacja będzie dostępna bezpłatnie w czasie Festiwalu oraz później w MOK oraz instytucjach partnerskich.

 

katalog_Janusza Chlasty

 

 

 

Skip to content