Promesa dla Kultury – „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów niekwalifikowanych dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta–etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zadanie 2. Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową (WRPO na lata 2014-2020).

 

Jest to kompleksowy i wieloaspektowy projekt przebudowy i rewitalizacji budynku MOK w celu dostosowania go do potrzeb różnych grup użytkowników: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych, osób ze specjalnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, komunikacyjnym i społecznym. Dzięki projektowi rozszerzy się oferta kulturalna instytucji, powstaną nowe sekcje i warsztaty, zwiększy się dostępność, nowe grupy odbiorców będą mogły korzystać z oferty w tym seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Ważny jest fakt, że MOK stanie się miejscem integracji społecznej na obszarze zdegradowanym.

Skip to content