W zdrowym ciele – zdrowy duch

plakt a3 ogólny

Projekt „W zdrowym ciele – zdrowy duch” ma charakter lokalny poprzez odwołanie się do historii gnieźnieńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które powstało w roku 1887 i było piątym z kolei towarzystwem założonym w Wielkopolsce (po Inowrocławiu, Bydgoszczy, Poznaniu i Szamotułach). Miejski Ośrodek Kultury realizuje to działanie dzięki finansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było pionierską organizacją na ziemiach polskich propagującą gimnastykę, zdrowy styl życia i wychowanie patriotyczne w społeczeństwie polskim pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Projekt zakłada aktywizację i integrację lokalnej społeczności wokół tematyki wychowania fizycznego, realizując to zadanie wielopłaszczyznowo.

W ramach projektu odbędzie się:

– wystawa będąca pretekstem do działania – dająca merytoryczne podstawy dalszych działań „Pod skrzydłami Sokoła. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Gnieźnie.” (planowana ekspozycja między majem a wrześniem 2019r.)

– Sokół i Seniorzy czyli Uskrzydleni Wiekiem – warsztaty międzypokoleniowe (planowane w maju 2019r.)

plakt uskrzydleni

– Rajdy Sokole z Przewodnikiem

Tym razem szczególnie pragniemy zaprosić na spacer – Rajd Sokoli z Przewodnikiem.
Trasa niedługa – ok. 2 km łącznie – w trakcie której uczestnicy zapoznają się ze specyfiką zawiązania się gnieźnieńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Wraz z Przewodnikiem przejdą się ulicami centrum Gniezna i odwiedzą najistotniejsze miejsca dla przeszłości SOKOŁA. Żywe lekcje historii w naszym mieście spotykają się z wysokim zainteresowaniem, na co i teraz liczymy.  Do odbycia spaceru potrzebne jest wygodne obuwie, butelka wody, chęć poznania kawałka historii naszego miasta oraz 2 godziny wolnego czasu. – niewiele, prawda?
Dlatego też zapraszamy do udziału w Rajdach Sokolich z Przewodnikiem, które odbędą się  w niedziele 23.06 i 30.06 o godz. 11:00 – ZBIÓRKA POD STARYM RATUSZEM  (ul. Chrobrego 40/41)

Członkowie TG Sokół z Krakowa podczas odpoczynku nad brzegiem Wisły, 1929 r

——-

Członkowie TG Sokół z Krakowa podczas odpoczynku nad brzegiem Wisły, 1929 r., ze zbiorów NAC

– cykl warsztatów familijnych Podwórkowa Akademia Umiejętności
Stworzone zostaną proste stanowiska umożliwiające przeprowadzenie ciekawych zajęć z mieszkańcami dzielnic. Na stanowiskach działać będą profesjonaliści: animatorzy, aktorzy, muzycy, plastycy, gimnastycy i sportowcy. Na jeden dzień działania Podwórkowej Akademii Umiejętności może składać się cykl zajęć zróżnicowanych tematycznie – tak, aby każdy bez względu na wiek, mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Naszym celem jest popularyzacja wśród mieszkańców Gniezna przestrzeni publicznych jako miejsca spotkań i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, integracja lokalnych społeczności przez wspólne uczestnictwo w działaniach animacyjnych, artystycznych i wydarzeniach kulturalnych.
Pragniemy także popularyzować i namawiać do kreatywności we wszystkich dziedzinach życia – nauka technik plastycznych, dekorowania i tworzenia własnych dzieł sztuk – popularyzowanie ekologii i recyklingu, a w dalszej perspektywie inspirowanie lokalnych inicjatyw. Istotne jest dla nas także propagowanie historii Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz wspaniałych haseł głoszonych przez Sokoła – z głównym na czele: W zdrowym Ciele Zdrowy duch!

3 Lipca

– Gnieźnieńskie Mistrzostwa Gier Podwórkowych i Zabawa latowa w przestrzeni miasta Gniezna (planowane w sierpniu 2019r.)

zabawa latowa

Mistrzostwa Gier Podwórkowych bazować będą na dawnych, często zapomnianych grach i zabawach podwórkowych, które dawały radość i możliwość wspólnej zabawy pokoleniom do lat 90-tych minionego wieku włącznie. Spośród wielu podwórkowych, wybraliśmy kilkanaście najciekawszych, które wejdą w skład mistrzowskich dyscyplin. Do wspólnej zabawy chcemy zaangażować całe rodziny-ze szczególnym akcentem na najmłodszych gnieźnian. Mistrzostwa zostaną poprzedzone warsztatami, pozwalającymi nauczyć się owych zabaw i gier, poznać techniki i strategie, a także stworzyć niezbędne do zabawy rekwizyty i sprzęty. Do stworzenia materiałów do gier i zabaw zostaną użyte wyłącznie materiały przeznaczone do recyklingu. Przykładowe gry: Narodówka; Zośka; Sympatia; Kuba; Samoloty; Król; Głuchy telefon; Menso; Państwa-Miasta; Klipa; Zbijany; Palant; Gra w gumę; Chłopek; Sztandary; Żywe warcaby; Gra w 21; Kampa; Dwa Ognie; Fajerka; Świnki; Ścianka; Klasy.
Zabawa Latowa jest propozycją niejako retrospekcyjną. Nazwa bowiem pochodzi od sformułowania używanego w TG „Sokół”. Formuła jest także zbliżona do tej historycznej. Zorganizowany piknik na dziedzińcu Starego Ratusza, zaaranżowany wystrój rodem z lat 30tych ubiegłego stulecia, czy w końcu zaanimowana potańcówka przy muzyce na żywo, z repertuarem z epoki będzie świetnym działaniem pro-integrującym i pozwalającym na zrealizowanie głównego celu, jakim jest popularyzacja organizacji TG „Sokół”.

 

– wydarzenie ZAKLĘCI W SOKOŁA (planowane we wrześniu – 20.09.2019r.)

Wydarzenie zaaranżowane w Dolinie Pojednania. Zaadresowane w formie konkursu do zespołów stworzonych z uczniów gnieźnieńskich szkół, uczestników szkół tańca i szkółek sportowych. Zadaniem każdej  grupy będzie, przygotowanie choreografii wzorowanej na TG”Sokół”.  Proste ale efektowne gimnastyczne figury zbiorowe zapewne zgromadzą rzesze publiczności. Wydarzenie będące na pograniczu różnych działań: animacji/performance/gimnastyki/show będzie spektakularne i interesujące. A ponad wszystko: INTEGRUJĄCE.

Zamierzamy popularyzować wiedzę na temat lokalnego działania związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było jedną z pionierskich organizacji mających czynny udział w zrywie niepodległościowym.

Planując działania w ramach projektu „W zdrowym ciele – Zdrowy duch” zakładamy, że poszerzy się wiedza i świadomość w społeczeństwie lokalnym o istnieniu i działalności TG „Sokół” w Gnieźnie. Co więcej projekt ma na celu uwrażliwienie i uświadomienie znaczenia dobrej kondycji fizycznej, jej wpływu na nasze ogólne dobre samopoczucie we współczesnym świecie oraz stworzenie możliwości kreatywnego spędzenia czasu poprzez udział w projekcie. Do współrealizowania działań zaprosiliśmy Teatr za Miastem (grupa teatralna z bogatą historią działalności, zajmująca się nie raz animacją wydarzeń o podobnym profilu) oraz zespół Gentle Swing z Poznania (realizujący projekty muzyczne nawiązujące do historii muzyki polskiej i zagranicznej z pierwszej połowy XX wieku)

Skip to content