KONTAKT


mokkMiejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

ul. Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno
tel. 61 426 46 30; 61 426 46 39

NIP 784 19 61 204
e-mail: sekretariat@mok.gniezno.pl

ZAPRASZAMY od poniedziałku do soboty 8:00- 22:00
niedziela: w zależności od odbywanych imprez

Dyrektor Dariusz Pilak – dyrektor@mok.gniezno.pl

Zastępczyni Dyrektora Marta Pacak – martapacak@mok.gniezno.pl

Sekretariat Paulina Lewandowska sekretariat@mok.gniezno.pl

Dział Księgowości:

Urszula Walczak administracja@mok.gniezno.pl

Bożena Ciesielska – b.ciesielska@mok.gniezno.pl

Arleta Langiewicz – a.langiewicz@mok.gniezno.pl

 

Kamilla Kozłowska –  kamillakozlowska@mok.gniezno.pl
Anna Góralczyk annagoralczyk@mok.gniezno.pl

Informacja: 

Krzysztof Modrzejewski – informacja@mok.gniezno.pl

Instruktorzy tel. 61 426 46 30 

Iwona Wiśniewskaiwonawisniewska@mok.gniezno.pl 
Robert Bidziński
 sekcje@mok.gniezno.pl
Iwona PiechockaJóźwiakiwonapiechocka-jozwiak@mok.gniezno.pl
Janka Matyska jankamatyska@mok.gniezno.pl
Arleta Olszanowska – arleta@mok.gniezno.pl
Daria Malingerdariamalinger@mok.gniezno.pl
Grzegorz Buczkowski grzegorzbuczkowski@mok.gniezno.pl

Promocja: 573 177 596

Damazy Gandurski – damazygandurski@mok.gniezno.pl

Joanna Ligierska-Sadło – joannaligierska-sadlo@mok.gniezno.pl

Koordynatorka dostępności:
Marta Pacakmartapacak@mok.gniezno.pl, 61 426 46 30

Stary Ratusz
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno

e-mail: staryratusz@mok.gniezno.pl
Instruktorzy tel. 512 411 867

Dominika Sochacka-Drzewiecka dominikasochacka-drzewiecka@mok.gniezno.pl
Marta Karalus-Kuszczak martakaralus-kuszczak@mok.gniezno.pl

Dom Powstańca Wielkopolskiego czynny:
od 11.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
sobota i niedziela nieczynne

Zgłoszenia grup chcących wziąć udział w zajęciach organizowanych w Domu Powstańca Wielkopolskiego
e-mail:
dompowstanca@mok.gniezno.pl lub telefonicznie  512 411 867

Skip to content