GOMBROPROJEKT

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Rok 2024 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Witolda Gombrowicza, którego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału. Obchody Roku Gombrowiczowskiego są więc doskonałą okazją, aby przypomnieć jego powieści i dramaty, dostrzec ich uniwersalny wymiar i awangardowy potencjał. Jego twórczość dla wielu jest niezrozumiała, młodzieży kojarzy się najczęściej tylko z „Ferdydurke” – lekturą szkolną, która na pewien czas zniknęła z kanonu lektur.

Głównym założeniem projektu edukacyjno-artystycznego „GombroProjekt” jest rozbudzenie zainteresowań biografią i twórczością Witolda Gombrowicza. Biorąc pod uwagę stopień trudności w zrozumieniu i interpretacji twórczości pisarza, grupę adresatów ograniczono do uczniów szkół ponadpodstawowych, dorosłych i seniorów. Czytanie performatywne Gombrowicza pozwoli oswoić się potencjalnym odbiorcom z prozą pisarza. Gnieźnieńscy ambasadorzy czytelnictwa w przestrzeni miejskiej będą czytali fragmenty wybranych utworów. Jednym z takich miejsc będzie ulica Gombrowicza. Czytanie będzie miało 2 odsłony i będzie popularyzowało różne dzieła. Do młodzieży adresowane są warsztaty edukacyjno-artystyczne, do przeprowadzenia których zostaną wykorzystane nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, komputerowe programy graficzne. Będą oni nie tylko uczestnikami warsztatów, ale również zostaną zaangażowani w ich przygotowanie. Wykorzystana zostanie tutaj zasoby mediów społecznościowych, które nie mają tajemnic przed młodzieżą. „Teatr Bez kurtyny” z II Liceum Ogólnokształcącego przygotuje spektakl „GombroProjekt” w oparciu o teksty „Ferdydurke”, Trans-Atlantyk” i „Dzienniki”.

Partnerami w realizacji projektu są Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, II Liceum Ogólnokształcące i Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.

 

Skip to content