„Powstanie Wielkopolskie od podszewki. O codziennym życiu powstańców”

 

Projekt „Powstanie Wielkopolskie od podszewki. O codziennym życiu powstańców” będzie realizowany w Starym Ratuszu, gdzie znajduje się stała ekspozycja pn. „Dom Powstańca Wielkopolskiego”.

Projekt „Powstanie Wielkopolskie od podszewki. O codziennym życiu powstańców” ma na celu pokazanie codziennego życia powstańców i ich rodzin. Funkcjonowanie w Zaborze Pruskim, w którym Powstanie Wielkopolskie wybuchło i radzenia sobie z polityką zaborcy ingerującej na każdym kroku w życie wielkopolan było trudne i szczególne. Jednak to właśnie z Wielkopolski wywodzą się wzory pracy organicznej – świadomie i aktywnie budowane zasoby materialne jak pozyskiwanie ziemi, fabryk, sklepów, kapitału. Ponadto Wielkopolanie odznaczali się w swoich działaniach tak dziś nowoczesnymi cechami jak obowiązkowość, rzetelność, oszczędność i dotrzymywanie umów. Dzięki temu zadaniu przybliżymy konkretne aspekty powstańczej codzienności jak np. czas wolny i rozrywki, strój codzienny, ówczesne dzieciństwo, zaopatrzenie i przygotowanie posiłków, kontakty z domem i relacje społeczne, fotografie pamiątkowe itp. Projekt ma na celu opowiedzenie zwyczajnych historii, zwyczajnych ludzi, którzy stali się bohaterami w perspektywie odzyskania niepodległości.

Zależy nam, żeby wszystkie zaproponowane działania były ciekawe i odpowiadające potrzebom odbiorców, do których są skierowane, poprzez zaproszenie na szereg wydarzeń takich jak: wystawa, warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, panel dyskusyjny, piknik rodzinny, sesja fotograficzna, zabawy podwórkowe, koncert.

Powstanie od podszewki – wystawa

Skip to content