„Obcy język polski?!”

„Obcy język polski?!” – projekt edukacyjno-animacyjny dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury  w ramach projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023

 

„Obcy język polski?!” – to projekt edukacyjno-animacyjny promujący poprawność językową, doskonalący umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, łączący edukację polonistyczną z artystyczną. Adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych. Jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi odbiorcy na „zaśmiecanie” języka zapożyczeniami, neologizmami, nowomową i uczynienia go „obcym”. Proponowane działania będą zachęcały do dbałości o poprawność językową i eliminowania z codziennej mowy najczęściej popełnianych błędów. Część działań będzie miała swój finał w przestrzeni miejskiej, gdzie eksponowane będą banery i plansze z poprawnymi formami językowymi. W ten sposób będzie możliwa interakcja z mieszkańcami miasta.

Działania projektowe zainaugurują warsztaty „Postaw na poprawność” dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Warto o nią zadbać, gdyż każdego dnia popełniamy ponad 10 tys. błędów, czyli co 8 sekund popełniany jest błąd językowy (raport z 2022 roku). Efektem warsztatów będzie 10 banerów z poprawnymi formami najczęściej popełnianych błędów (np. włączać a nie włanczać, poszedłem a nie poszedłem). Banery te zostaną umieszczone na płocie dawnego Medyka przy ul. Mickiewicza. Równocześnie z rozpoczęciem działań projektowych zostanie ogłoszony plebiscyt na Gnieźnieńskie Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych będzie zgłaszać swoje propozycje, z których zostanie wybrane pięć najczęściej powtarzających się słów. Z tych pięciu słów zostanie wybrane jedno słowo (głosowanie online). Ważnym wydarzeniem będzie panel dyskusyjny „Feminatywy – niepotrzebna nowomowa?”, w którym udział weźmie Martyna F. Zachorska – językoznawczyni z UAM , „Pani od Feminatywów”. Innym spektakularnym wydarzeniem będzie flashmob „Wygibasy językowe”na gnieźnieńskim Rynku. Grupa inicjująca flashmob, w tanecznym rytmie, pojawi się na Rynku z planszami z poprawnymi formami i zwrotami językowymi. Następnie dołączać będą do nich szkoły, które również będą promowały poprawność językową. W Starym Ratuszu powstanie „Językowy pokój zagadek”. Uczestnicy zamknięci w specjalnie przygotowanym pokoju będą rozwiązywać szereg zagadek i łamigłówek językowych, aby się z niego wydostać. Wyjście z zamkniętego pomieszczenia będzie możliwe po rozwiązaniu wszystkich zadań.

Dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych przygotowano także zajęcia edukacyjno-artystyczne „Frazeologiczny zawrót głowy” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai oraz „Łamańce językowe”, podczas których dzieci podejmą próbę poprawnego czytania trudnych tekstów i otrzymają certyfikaty „Mistrza Pięknego Czytania.”

Dorośli natomiast będą mogli zagrać w „Językowe bingo”.

Drugą ważną gościnią, która wystąpi na podsumowaniu działań projektowych będzie Paulina Mikuła – osobowość internetowa, prezenterka telewizyjna, menedżerka i popularyzatorka wiedzy o języku polskim. Autorka językowego programu poradniczego „Mówiąc Inaczej”.

Dzięki tak bogatej ofercie działań zostaną osiągnięte główne cele projektu – promowanie poprawnej polszczyzny, wskazanie zmian zachodzących w języku i jego różnorodności. Jego uczestnicy będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy język polski to dla nich język obcy?.

Projekt: 20.03.2023 r. do 31.07.2023 r.

Zadanie będzie się składało z działań:

  1. „Feminatywy – niepotrzebna nowomowa?” – panel dyskusyjny z Martyną F. Zachorską – „Panią od Feminatywów”- 10.05.2023 r., godz. 10.00,  Stary Ratusz
  2. „Językowy pokój zagadek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  3. Gnieźnieńskie Młodzieżowe Słowo Roku 2022 – plebiscyt – 9.05-14.06.2023 r.
  4. „Postaw na poprawność” – warsztaty dla uczniów klas VI-VIII, – 9.05.2023 r., godz. 10.00, płot przy Medyku
  5. „Frazeologiczny zawrót głowy”- zajęcia edukacyjno-artystyczne dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.
  6. „Wygibasy językowe” – warsztaty zakończone flasmobem na gnieźnieńskim Rynku, podczas którego będą prezentowane na planszach poprawne formy i zwroty językowe
  7. „Łamańce językowe” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III. Uczestnicy otrzymają certyfikaty Mistrza Pięknego Czytania
  8. „Językowe bingo dla dorosłych” – gra – 31.05.2023 r., godz.10.30, Stary Ratusz
  9. Podsumowanie działań projektowych – spotkanie autorskie z Pauliną Mikułą – twórczynią kanału „Mówiąc inaczej” – 15.05.2023r, o godz. 11.00, Stary Ratusz

Skip to content