(nie)Znana Konopnicka

(nie)Znana Konopnicka

– interdyscyplinarny projekt edukacyjno-animacyjny
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022
W 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej – patronki roku 2022. Wokół poetki – tej nietuzinkowej postaci – narosło wiele krzywdzących stereotypów. Przez niektórych uważana jest za synonim nudy i archaiczności, zmora czytanek i podręczników. Głównym założeniem proponowanego projektu jest ukazanie, poprzez różne działania, że utwory Marii Konopnickiej znów mogą być atrakcyjną lekturą nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Adresatami projektu są uczniowie szkół wszystkich typów nauczania, dorośli i seniorzy. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną również dzieci z domu dziecka i świetlic socjoterapeutycznych. Dzięki różnorodnym formom i metodom pracy możliwe będzie zachęcenie odbiorców projektu do sięgnięcia po utwory Marii
Konopnickiej i dostrzeżenie wartości jakie one niosą z sobą. Uczestnicy działań projektowych powinni nabrać przekonania, że pisarka w swoich utworach dla dzieci „przychodzi śpiewać z nimi”, a nie uczy, moralizuje. Wystawy różnych wydań książek autorki skłonią do refleksji, w jaki sposób, na przestrzeni lat,
okładka i ilustracje oddziaływały na wyobraźnię czytelnika, zachęcały do czytania. Proponowane działania powinny przełożyć się na wzrost zainteresowania twórczością Konopnickiej, a dzieci i młodzież chętniej będą sięgali po jej utwory. Działania projektowe zainaugurował wykład (nie)Znana Konopnicka, który wygłosiła Anna Kurzeja-Pluta, polonistka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki. Adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych i seniorów. Maria Konopnicka została ukazana jako osoba pełna sprzeczności: Matka Polka, wzór cnót niewieścich, ulubiona poetka mediów kościelnych, twórczyni literatury
zaangażowanej, moralna opoka narodu, rozwydrzona bezbożnica, szalona wieszczka postępu, patronka wielu środowisk. Uzupełnieniem wykładu była wystawa reprintów wydań utworów Marii Konopnickiej i jej biografii.
Do najmłodszych odbiorców
skierowane są następujące działania:
„Kocia Konopnicka”
– zajęcia wykorzystujące teksty autorki o kotach. Uczniowie poznają „poetycki portret” kota – ulubieńca wielu dzieci. Praca z tekstem będzie okazją do stworzenia
prac plastycznych wykorzystujących np. technikę kolażu.
„Śpiewamy do wierszy Marii Konopnickiej” –
to niezwykłe lekcje rytmiki Dzięki lekkim, wpadającym w ucho melodiom – nauka wierszy Marii Konopnickiej stanie się niezwykle prosta. Wykorzystane zostaną wiersze autorki, do których muzykę napisał Mariusz Totoszko. Nauka przez zabawę to jeden ze sposobów na poznanie i promowanie twórczości poetki, która
„przychodzi śpiewać” z dziećmi.
„Pomiędzy jawą a snem”
– zajęcia edukacyjne w oparciu o tekst „Na jagody”. Podczas zajęć dzieci poznają nie tylko tekst wiersza „Na jagody”, ale również takie pojęcia jak: bohater literacki, fikcja literacka, autor. Treść wiersza będzie również inspiracją do stworzenia prac plastycznych techniką asamblażu.
„Krasnoludki są na świecie”
– zajęcia edukacyjne, podczas których wykorzystany zostanie wiersz poprzedzający baśń „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Celem zajęć będzie ukazanie
baśniowości utworów, w których występują krasnoludki, stworzenie portretu krasnoludka.
„Przychodzę z nimi śpiewać” – infografika zachęcająca dzieci do czytania utworów Konopnickiej, która w wersji papierowej i elektronicznej zostanie rozesłana do bibliotek szkolnych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz opublikowana na stronach Organizatora. Powinno to skutkować większym zainteresowaniem utworami poetki. Zajęcia dla najmłodszych poprowadzą: Agnieszka Żółtowska, Magdalena Bukowska i Katarzyna Wilczkowska. Uczniowie szkół ponadpodstawowych wysłuchali wykładu (nie)Znana Konopnicka oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach „Ekfrazy Konopnickiej”, które łączą edukację polonistyczną z wiedzą o sztuce. Ekfraza to utwór poetycki poświęcony opisowi dzieła malarskiego. Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty z tomu „Italia”. Uczestnictwo w tych warsztatach, oprócz poznania tekstów poetyckich, da możliwość obcowania z dziełami malarskimi i poetyckimi. Pozwoli nabyć umiejętności
analitycznych, dostrzec wzajemne relacje pomiędzy dziełami, ujrzeć swoisty dialog tekstów. Zajęcia poprowadzą Katarzyna Mikołajczewska-Modrzejewska i Anna Kurzeja-Pluta.
Do seniorów skierowany był wykład (nie)Znana Konopnicka
Realizacja niektórych działań projektowych została zaplanowana również na wrzesień. Wszyscy odbiorcy będą mogli na nowo odczytać twórczość Marii Konopnickiej i przekonać się że: „Nie przychodzi ani uczyć dzieci, ani też ich bawić. Przychodzi śpiewać z nimi”.
Skip to content