Historia

Miejski Ośrodek Kultury to placówka, w której od 9 kwietnia 1954 r. rozwijamy, kształtujemy, kreujemy  i wspieramy kulturę lokalną.

 

Od lat osiemdziesiątych podstawą naszej działalności jest praca z uczestnikiem stałym w klubach i sekcjach. Jest ich średnio 40 -45; związane są z tańcem, teatrem, muzyką, plastyką, hobby i sportem. Miesięcznie około 1000 osób korzysta z tej formy rozwijania swoich umiejętności i spędzania czasu wolnego. Realizujemy 300 imprez rocznie dla około 60 tys. odbiorców w tym 10 prestiżowych wystaw znanych artystów oraz wiele innych ekspozycji w Galeriach naszego ośrodka. Placówka współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi a także przedsiębiorcami.

MOK chce być postrzegany jako nowoczesne, innowacyjne i kreatywne miejsce w Gnieźnie.

Jako instytucja kultury staramy się zapewnić dostęp do szeroko rozumianej kultury i sztuki na najwyższym poziomie. Po rewitalizacji głównej siedziby dysponujemy wspaniale wyposażonymi pracowniami tematycznymi oraz wspaniałą salą widowiskową.

Priorytetem działalności ośrodka jest organizacja ciekawych wydarzeń, warsztatów i regularnych zajęć. W celach znajduje się także promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Inne najciekawsze przedsięwzięcia ostatnich kilkunastu lat, cieszące się szczególnym zainteresowaniem, to:
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, Inauguracja Sezonu Kulturalnego, Koronacja Królewska, Królewski Festiwal Artystyczny, Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne, Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich i Niezależnych „Offeliada”, Konwent Fantastyki, Turniej Tańca FANABERIE, Otwarte Mistrzostwa Gniezna Modeli Plastikowych, Święto Latawca, Wielka Gala Malowania Jaja, Mokołaje, wiele koncertów, konkursów i innych form artystycznych dla różnych grup odbiorców.

Osiągnięcia uczestników sekcji i zespołów MOK, to m.in.; tytuły mistrzowskie grupy tanecznej Ekspresja, klubu szachowego Chrobry, Klubu Modelarskiego Orzeł; prestiżowe nagrody zespołu wokalnego Fantazja. Świadczymy również usługi związane z obsługą merytoryczną i elektroakustyczną imprez dla partnerów i zaprzyjaźnionych firm.

Placówka odznaczona została medalami Miasta Gniezna: Milenijnym oraz Koronacyjnym. W proponowanej przez ośrodek ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, a współpraca z miastami partnerskimi (z Niemiec, Włoch. Węgier, Ukrainy, Litwy i Rosji) zapewnia europejski wymiar wielu podejmowanym działaniom.

W 2023 zakończono trwajacy 4 lata całkowity remont.

 Zabytkowy budynek w sercu Pierwszej Stolicy Polski od lat przyciąga mieszkańców. Teraz jest również dostępny architektonicznie dla wszystkich, nowoczesny, świetnie wyposażony i… większy.

Otwarcie wyremontowanego budynku zbiegło się z rozpoczęciem 70. sezonu kulturalnego. Miejski Ośrodek Kultury działa bowiem przy ul. Łubieńskiego od 1972 roku, w budynku wybudowanym w 1804 r., w którym mieściła się kiedyś loża masońska, a potem siedziba PZPR i restauracja „Pod żaglami”.

Projekt ten składał się z dwóch części – pierwszą stanowiła rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej, która teraz pełni funkcję deptaku artystycznego. Natomiast druga część projektu to właśnie rewitalizacja siedziby MOK mieszczącej się przy ul. Łubieńskiego.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gniezna mogą  korzystać z infrastruktury nowo zrewitalizowanego budynku, który w całości jest dostępny architektonicznie. Po remoncie MOK zyskał nowe powierzchnie – po raz pierwszy zaadaptowane zostały pomieszczenia strychu oraz częściowo piwnicy, powstała także nowa przestrzeń, czyli ogród zimowy. Nową jakość zyskało również serce instytucji, czyli sala widowiskowa wyposażona w nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie, a miejsce po sklepie zajęła galeria sztuki.

Dzięki inwestycji jeszcze więcej mieszkańców może korzystać z dóbr kultury. Remont został wykonany z najwyższą starannością konserwatorską o detale architektoniczne, gdyż jest to zabytek z 1804 roku, który służył masonerii jako siedziba loży „U sześcianu zwieńczonego”. Powierzchnia poddana rewitalizacji to około 3000 m2. Przed rewitalizacją budynek miał 1700 metrów powierzchni użytkowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 20,6 mln zł, z czego aż 7,5 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

 

Uchwałą nr XX/186/2004  z dnia 27 lutego 2004 r.  Rada Miasta Gniezna nadała  Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie patronat  Klemensa Waberskiego.

Skip to content