O Galerii

Nowo powstała przestrzeń ekspozycyjna, będąca wieloletnim marzeniem, to jedna z perełek zrewitalizowanego budynku. Powierzchnia zaadaptowana na cele wystawiennicze i twórcze stanowi także idealne miejsce do eksplorowania i edukacji. Nowa galeria w MOKu jest nawiązaniem do początków wystawiennictwa w Gnieźnie, czasów Galerii A, B, C. Galeria dostosowana jest do różnych form artystycznych, z pełnym wyposażeniem i zapleczem galeryjnym. Powierzchnia wystawiennicza to 220 m2.

 

 

Kontakt:

Galeria

ul. Łubieńskiego 11

czynna:

wtorek, środa 10.00 – 16.00,

czwartek, piątek 10.00 – 18.00

tel. 61 426 46 56; e-mail: galeria@mok.gniezno.pl

 

 


Nowa galeria w MOKu nawiązuje do początków ambitnego wystawiennictwa sztuki współczesnej w Gnieźnie i roku 1967, kiedy zawiązała się Galeria A. Jej inicjatorzy i kuratorzy historycy sztuki Stanisław Pasiciel i Andrzej Kostołowski prowadzili ją do 1973r. Galeria funkcjonował wówczas w ramach Powiatowego Domu Kultury(czyli obecny MOK) i swą siedzibę miała w kamienicy przy Parku Kościuszki.

Prezentowane w Galerii A wystawy odzwierciedlały różnorodne i najnowsze wówczas trendy w sztuce. Artyści pokazywani w Galerii A: Jan Berdyszak, Andrzej Bereziński, Janusz Bersz, Włodzimierz Borowski, Anna Cyronek, Jan Dobkowski, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Adam Hoffman, Zdzisław Jurkiewicz, Tadeusz Kalinowski, Jerzy Kałucki, Jarosław Kozłowski, Bogdan Kraśniewski, Jerzy Nowosielski, Norbert Skupniewicz, Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek, Anastazy Wiśniewski.

Działalność wystawienniczą kontynuowano w Galerii B (działającą w latach 1973-1975, z siedzibą tymczasową w foyer Teatru im. Aleksandra Fredry) i krótko Galeria C (1981r. w obecnej siedzibie MOK przy ul. Łubieńskiego). W ramach Galerii B przypomniano w Gnieźnie twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza, czy wybitnych teoretyków sztuki i artystów Tadeusza Kantora i Jerzego Rosołowicza. Galeria C zdążyła zaistnieć ciekawymi prezentacjami artystów z młodszego pokolenia: Ewy Benesz i Marka Sobocińskiego. Plany pokazywania najnowszej sztuki m.in. performance Jerzego i Marii Beresiów przerwało wprowadzenie stanu wojennego.

Główne wejście do galerii znajduje się od strony ul. Łubieńskiego.

Galeria posiada pełne wyposażenie, zaplecze galeryjne i jest przystosowana do prezentowania różnorodnych rodzajów sztuki.

Na kartach historii zapisała się też Duża GALERIA, która była integralną częścią Miejskiego Ośrodka Kultury. MOK dysponowała także innymi pomieszczeniami wystawowymi, jak Mała Galeria usytuowana w Kawiarni Staromiejskiej, niekiedy do celów wystawienniczych wykorzystywany był również hol i sala widowiskowa.

DUŻA GALERIA MOK
Wiosną 1997 roku reaktywowana została galeria, prezentujące aktualne zjawiska w sztuce współczesnej. Pierwszą ekspozycją, która zainaugurowała działalność galerii była ,,Wystawa Miast Partnerskich’’. Dzięki niej wszyscy gnieźnianie mogli poznać bliżej europejskich partnerów Gniezna i ich dorobek kulturalny.

Działalność ,,Dużej GALERII’’ skupiała się na dwóch podstawowych celach. Z jednej strony wychodząc z założenia, że sztuka jest jednym z najważniejszych czynników kulturotwórczych, Galeria zajmowała się popularyzacją sztuki współczesnej w miejscowym środowisku, poprzez realizację wystaw i innych projektów artystycznych, zajęć, plenerów i konkursów. Z drugiej strony, starała się uczestniczyć we współczesnym życiu artystycznym z uwzględnieniem wszystkich kierunków i tendencji sztuki współczesnej, przy czym główny nacisk położony był na prezentacji indywidualności twórczych.

Tak szeroki program powodował, że w Galerii pojawiali się artyści uprawiający tradycyjne malarstwo, grafikę, rzeźbę, instalację, sztuki multimedialne; zarówno osobowości znane i uznane jak twórcy początkujący. Wśród dzieł znanych artystów prezentowanych w Galerii  należy wymienić: grafiki Guntera Grassa, Pabla Picassa, Joana Miro, Henri Matisse’a, Zdzisława Beksińskiego; malarstwo  Jarosława Kukowskiego, Wojciecha Siudmaka; instalacje Jędrzeja Stępka i Roberta Bartela, ekspozycje drzeworytów japońskich.

W Dużej GALERII w cyklu miesięcznym realizowane również były cykle  ‘’Edukacja Bliżej Sztuki’’ wychowujące i kształtujące wrażliwość młodego odbiorcy; corocznie organizowane były retrospektywne wystawy malarstwa, witrażu i wielu form rękodzieła pracowni artystycznych działających w MOK.

Skip to content