„Czytanie to odkrywanie siebie” – podsumowanie projektu

Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk i Miejski Ośrodek Kultury zakończyli realizację kolejnego projektu edukacyjno-animacyjnego , pt. „Czytanie to odkrywanie siebie”. Otrzymał on dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowane w ramach projektu wydarzenia przygotowywały do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Głównym celem projektu było promowanie czytelnictwa na płaszczyźnie międzypokoleniowej i pokazanie, że można czytać zarówno to, co modne, jak i te dzieła, które należą już do klasyki literatury. Realizacja projektu była podpowiedzią jak można na nowo odczytać te dzieła, które kiedyś były lekturą obowiązkową w szkole.

Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu był piknik literacko-artystyczny w Gołąbkach, pod nazwą „Do Gołąbek zamiast na kopiec Kościuszki”. Miejsce wybrano ze względu na bliską odległość od Gniezna oraz zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe sprzyjające przeprowadzeniu zajęć literacko-artystycznych. Tematem przewodnim pikniku było życie mieszczan z czasów akcji dramatu Zapolskiej. Do Gołąbek zjechali przedstawiciele „Promyka” z różnych stron Wielkopolski. Na „spacer” z Felicjanem Dulskim wyruszyło 5 drużyn. Był on pełen niespodzianek i zaskakujących zadań  do wykonania. Uczestnicy udowodnili, że potrafią doskonale bawić się słowem, gestem i ruchem. Zwieńczeniem spaceru było zbudowanie miniatury kopca Kościuszki.

Głównym punktem projektu było włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, w tym roku poświęconej właśnie  „Moralności pani Dulskiej” . Czytanie dramatu Zapolskiej poprzedzone zostało krótkim wykładem „Co nam powie zwierciadełko, czyli <<Moralność pani Dulskiej>> wczoraj i dziś”, który wygłosiła Anna Kurzeja-Pluta. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna przygotowała quiz pt. „Dulszczyzna – znam to…”. We wspólnym czytaniu „Moralności…” wzięli udział Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezydent Miasta Gniezna, przedstawiciele instytucji kulturalnych (MOK, BPMG, CK eSTeDe), placówek oświatowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Każda czytająca grupa przygotowała doskonałą scenografię, a ich gra aktorska dorównywała grze profesjonalnych aktorów. Dla uczestników akcji przygotowano zakładkę z okolicznościową pieczęcią.

Podsumowaniem akcji „Czytanie to odkrywanie siebie” był koncert „Stare Romanse Rosyjskie”. Gitarzysta Maciej Lutowski, przy akompaniamencie Aleksandry Pietrzyk i Grzegorza Adamskiego przenieśli słuchaczy w romantyczne czasy XIX-wiecznej Rosji i jej poetów. Starych romansów rosyjskich często słuchano przecież w salonach bogatych mieszczan – może z wyjątkiem salonu państwa Dulskich.

Realizacja projektu utwierdziła jego uczestników w przekonaniu, że kluczem do rozbudzania zainteresowań czytelniczych jest zabawa słowem, gestem, obrazem i muzyką. Wszystkie te elementy są doskonałym uzupełnieniem przekazu literackiego. Dzięki dobrze dobranym metodom i formom pracy uczestnicy mogli na nowo odczytać zapomniane już trochę, ale bardzo aktualne w swojej treści działo Gabrieli Zapolskiej.

Więcej zdjęć z akcji Narodowego Czytania oraz koncertu podsumowującego projekt można obejrzeć w galeriach na oficjalnym profilu społecznościowym MOK.

 

 

 

Skip to content