Zapytanie ofertowe – wykonanie zewnętrznej reklamy mobilnej

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. KLEMENSA WABERSKIEGO W GNIEŹNIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

Wykonanie zewnętrznej reklamy mobilnej w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie projektu pn.„Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej,
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.
Szacowana wartość zamówienia 7 500,00 tyś brutto

Zapytanie ofertowe nr 7-2016
Zapytanie ofertowe nr 7-2016 -Załącznik Nr 1
Wzór umowy – Zapytanie ofertowe nr 7-2016

Skip to content