Zapytanie ofertowe 8/2016

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. KLEMENSA WABERSKIEGO W GNIEŹNIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

Obsługa techniczna wydarzeń VI Królewskiego Festiwalu Artystycznego (m.in. nagłośnienie, transport, oświetlenie), w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie pn.„Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej.

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

W związku z pojawiającymi się pytaniami w kwestii przedmiotu zapytania ofertowego nr 8/2016, Zleceniodawca informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania ofert do25.07.2016 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Kultury im. Klemensa Waberskiego, ul. Łubieńskiego 11, w pokoju 326, w dniu 25.07.2016 r. o godz. 10.15.

Poniżej uszczegółowione punkty z opisu przedmiotu zamówienia:

„W ramach obsługi technicznej wydarzenia wymienionego w pkt. II zamówienie obejmuje obsługę techniczną wydarzeń teatralnych (spektakli, happeningów oraz warsztatów) zlokalizowanych w Gnieźnie od wtorku 2 sierpnia 2016 r. do piątku 5 sierpnia 2016 r. zgodnie z harmonogramem, tj.:

W dniu 2 sierpnia 2016 r. na Rynku w Gnieźnie w godzinach 14.00 – 20.00:

a)      ponadto zapewnienia podestu scenicznego, który będzie służył do wybiegu lub do zbudowania małych scen o powierzchni całkowitej min. 40 m2. oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zadaszenia dla sprzętu wykorzystywanego podczas Festiwalu.

W dniu 3 sierpnia 2016 r. na Rynku w Gnieźnie w godzinach 16.00 – 22.00:

c)   20 szt. podestów scenicznych z możliwością dowolnej konfiguracji o powierzchni całkowitej min. 40 m2. oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznychzadaszenie dla sprzętu wykorzystywanego podczas Festiwalu.

W dniu 4 sierpnia 2016 r. na Rynku w Gnieźnie w godzinach 16.00 – 21.00:

c) 20 szt. podestów scenicznych z możliwością dowolnej konfiguracji o powierzchni całkowitej min. 40 m2. oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznychzadaszenia dla sprzętu wykorzystywanego podczas Festiwalu.

Formularz ofertowy do zapytania nr8_2016 -Załącznik Nr 1

Zapytanie ofertowe nr 8_2016

Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania nr 8_2016

 

Skip to content