Wystawa „Gniezno u zarania dziejów”

W ramach imienin Miasta Gniezna dnia 23 kwietnia 2016 zapraszamy na otwarcie wystawy Tadeusza Panowicza o godz. 13.30 przy pomniku Św. Wojciecha.

Wystawa „Gniezno u zarania dziejów” jest fragmentem dokumentacji fotograficznej stanowiącej plon badań archeologicznych prowadzonych na terenie wczesno-średniowiecznego grodu gnieźnieńskiego oraz zbiór numizmatów przedstawiających tematykę tego okresu. Prace wykopaliskowe na wspomnianym wyżej terenie pod kierownictwem prof. Józefa  Kostrzewskiego rozpoczęto 1 grudnia 1936 r. z przerwami zimowymi prowadzono je do jesieni 1938 r. Badania objęły – poza terenem ogrodu prepozytalnego, także część przyległej ulicy Jeziornej oraz fragment parceli przy ulicy Poznańskiej. Odkryte wówczas zabytki (przedstawione na fotografiach) pochodzą z najstarszej zabudowy grodowej Gniezna od VIII do X wieku. Obok tego grodu, który przetrwał do X wieku, istniało podgrodzie otwarte zamieszkałe przez rzemieślników. Pod koniec X stulecia władcy Gniezna wybudowali nowy gród, ale już na Górze Lecha. Prezentowane zabytki dobitnie świadczą o wielkości i stołeczności polańskiego grodu jakim było Gniezno u zarania dziejów państwowości polskiej.

Skip to content