Wystawa „Gniezno u zarania dziejów”

W ramach imienin Miasta Gniezna dnia 23 kwietnia 2016 zapraszamy na otwarcie wystawy Tadeusza Panowicza o godz. 13.30 przy pomniku Św. Wojciecha. Wystawa „Gniezno u zarania dziejów” jest fragmentem dokumentacji fotograficznej stanowiącej plon badań archeologicznych prowadzonych na terenie wczesno-średniowiecznego grodu gnieźnieńskiego oraz zbiór numizmatów przedstawiających tematykę tego okresu. Prace wykopaliskowe na wspomnianym wyżej terenie pod […]

Skip to content