Warsztaty filmowo-epistolograficzne dla seniorów

Od 9 do 11 września do Gniezna zawitają warsztaty pt. „Poste Restante”, organizowane w ramach programu edukacyjnego OFF Opera. Punktem wyjścia dla warsztatów adresowanych do grupy seniorów jest film Marcela Łozińskiego „Poste Restante”, opowiadający historię listów, które nigdy nie dotarły do swojego adresata. Podczas spotkań uczestnicy zmierzą się z rozmowami na temat odległej przyszłości, której […]

Skip to content