Warsztaty filmowo-epistolograficzne dla seniorów

Od 9 do 11 września do Gniezna zawitają warsztaty pt. „Poste Restante”, organizowane w ramach programu edukacyjnego OFF Opera.

Punktem wyjścia dla warsztatów adresowanych do grupy seniorów jest film Marcela Łozińskiego „Poste Restante”, opowiadający historię listów, które nigdy nie dotarły do swojego adresata. Podczas spotkań uczestnicy zmierzą się z rozmowami na temat odległej przyszłości, której nie zdążą doświadczyć za życia. Konteksty filmowe i literackie (m.in. fragmenty twórczości Stanisława Lema), przygotowane przez prowadzącego spotkania, pomogą w zainicjowaniu wspólnego namysłu nad przyszłością Ziemi i jej mieszkańców. Rozmowy na temat przemian klimatycznych, postępującej technologii czy chociażby ekspansji Marsa zostaną udokumentowane w formie mini-wywiadów video, które staną się jednym z elementów „Kongresu futurystycznego” – widowiska finałowego tegorocznej Off Opery. Próba przewidzenia scenariusza następnej dekady bazować będzie także na analizie przełomowych wydarzeń XX wieku. Każdy z uczestników otrzyma również zadanie przygotowania tytułowego listu do przyszłości, zaadresowanego do swoich praprawnuków. Seniorzy stworzą literackie teksty, będące odzwierciedleniem ich obaw i niepokojów, a także sumą rozmów dotyczących rozwoju technologicznego świata. Efekt końcowy – osobisty przekaz każdego z warsztatowiczów, zostanie umieszczony w cyfrowej kapsule czasu, która stanowić będzie podsumowanie kilkumiesięcznej pracy nad projektem.

Prowadzenie: Marcin Kluczykowski. Zapisy w sekretariacie MOK pod numerem telefonu: 61 426 46 30

Warsztaty Poste Restante stanowią część OFF Opery – programu edukacyjnego, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetowych Miasta Poznania, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.

 

Skip to content