Poszukujemy autorów rysunków z 1946 roku!

Miejski Ośrodek Kultury przyłączył się do inicjatywy Wojciecha Jędraszewskiego, by poszukać autorów rysunków z 1946 roku. Jest to odpowiedź na odezwę Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Chodzi o uczestników i uczestniczki konkursu, który został ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych przez Ministerstwo Oświaty wiosną 1946 roku, a który dotyczył traumatycznych wojennych przeżyć dzieci. Jeżeli chodzi o […]

Skip to content