Poszukujemy autorów rysunków z 1946 roku!

Miejski Ośrodek Kultury przyłączył się do inicjatywy Wojciecha Jędraszewskiego, by poszukać autorów rysunków z 1946 roku. Jest to odpowiedź na odezwę Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Chodzi o uczestników i uczestniczki konkursu, który został ogłoszony dla uczniów szkół podstawowych przez Ministerstwo Oświaty wiosną 1946 roku, a który dotyczył traumatycznych wojennych przeżyć dzieci. Jeżeli chodzi o gnieźnieńską część tej historii to zachowały się rysunki ze szkół podstawowych nr 3, 4 i 5.

Przejmujące rysunki znajdują się obecnie właśnie w Archiwum Akt Nowych – a instytucja chciałaby wzbogacić swoje zbiory o wspomnienia ich autorów, natomiast Miejski Ośrodek Kultury wspomagając inicjatywę chciałby zorganizować wystawę rysunków oraz pamiątek z tamtego okresu.

Udało się już nawiązać kontakt ze Szkołą Podstawową nr 6 oraz uzyskać spisane wspomnienia dwóch pań – które wzięły udział we wspomnianym konkursie. Prace trwają także na poszukiwaniem dokumentacji ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz nieistniejącej „Czwórki”.

Rysunków jest jednak niemal 200, a ich twórcy to osoby starsze być może więc wśród kogoś z Państwa rodziny, znajomych znajdzie się autor lub autorka rysunku – jeżeli tak jest – prosimy o kontakt z p. Wojciechem Jędraszewskim , tel. 603 694 237 lub Miejskim Ośrodkiem Kultury, tel. 512 411 867.

Część odnalezionych rysunków tutaj:

Skip to content