„Multi Ja” Ogłoszenie naboru

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ogłasza otwarty nabór projektów planowanych do realizacji w ramach projektu artystycznego „Multi Ja” w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Miasta Trzech Kultur „FYRTEL”.
Projekt adresowany jest do animatorów kultury zainteresowanych zrealizowaniem autorskiego projektu artystycznego zgodnego z założeniami projektu „Multi ja”.
Celem głównym projektu jest poszukiwanie sposobów wyrażania swojego stosunku do obcych kultur i narodowości przez środki artystyczne, jak plastyka, taniec, śpiew. Projekt koncentruje się zatem na zagadnieniu tolerancji, tożsamości i współpracy międzykulturowej.
Projekt powinien przybrać formę cyklu nieodpłatnych warsztatów prowadzących do działania finalnego, które będzie miało miejsce podczas II Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Miasta Trzech Kultur FYRTEL w Gnieźnie w dniach 18-20 listopada 2016 r.
Odbiorcami projektu powinny być dzieci i młodzież, ze szczególną uwagą zwróconą na osoby niesłyszące i niewidome.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zainteresowane osoby składają formularz zgłoszenia projektu wraz z koncepcją jego realizacji, obejmującą założenia merytoryczne, w tym: budżet, metodykę warsztatów, harmonogram ich realizacji, liczbę i charakter uczestników, plan promocji w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2016 r. włącznie na adres piotrwisniewski@gniezno.eu.

Wszelkich informacji udziela: Piotr Wiśniewski, tel. (61) 426-04-34, email: piotrwisniewski@gniezno.eu.

MULTI_JA_2016_Formularz_Zgloszenia
MULTI_JA_Ogloszenie_naboru
MULTI_JA_Regulamin

Skip to content