„Multi Ja” Ogłoszenie naboru

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ogłasza otwarty nabór projektów planowanych do realizacji w ramach projektu artystycznego „Multi Ja” w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Miasta Trzech Kultur „FYRTEL”. Projekt adresowany jest do animatorów kultury zainteresowanych zrealizowaniem autorskiego projektu artystycznego zgodnego z założeniami projektu „Multi ja”. Celem głównym projektu jest poszukiwanie sposobów wyrażania swojego stosunku do obcych […]

Skip to content