Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do V edycji projektu fotograficznego „Gnieźnianie Anno Domini 2016”.

W dniu 2.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do V edycji projektu fotograficznego „Gnieźnianie Anno Domini 2016”.

Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komisja ustaliła, że wszystkie nadesłane zgłoszenia spełniają kryteria formalne i merytoryczne, natomiast wskazane w zgłoszeniach honoraria autorskie dla uczestników spełniają warunki budżetowe projektu.Ponadto Komisja ustaliła, że ze względu na wysoki poziom artystycznych i duże doświadczenie kandydatów zakwalifikowanych zostaje wszystkich 11 kandydatów.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło łącznie 11 zgłoszeń.

Lista zgłoszeń wg kolejności wpływu:

 1. a) Marek Lapis
 2. b) Przemysław Degórski
 3. c) Anna Farman
 4. d) Ewa Jakubowska
 5. e) Michał Wysocki
 6. f) Magdalena Polak
 7. g) Piotr Robakowski
 8. h) Waldek Stube
 9. i) Dawid Stube
 10. j) Przemysław Jarosz
 11. k) Agata Ożarowska – Nowicka.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w wydarzeniu zostały zakwalifikowane i tym samym zaproszone do udziału w V edycji projektu fotograficznego „Gnieźnianie Anno Domini 2016”.

Skip to content