Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do V edycji projektu fotograficznego „Gnieźnianie Anno Domini 2016”.

W dniu 2.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do V edycji projektu fotograficznego „Gnieźnianie Anno Domini 2016”. Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. […]

Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do II Festiwalu Grajków Ulicznych „Po drodze”

W dniu 8.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do II Festiwalu Grajków Ulicznych „Po drodze”.  Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja tego […]

Skip to content