Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do II Festiwalu Grajków Ulicznych „Po drodze”

W dniu 8.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do II Festiwalu Grajków Ulicznych „Po drodze”.  Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Realizacja tego wydarzenia zaplanowana jest na 19-21.08.2016r.

Komisja ustaliła, że wszystkie nadesłane zgłoszenia spełniają kryteria formalne i merytoryczne, natomiast wskazane w zgłoszeniach honoraria autorskie dla uczestników spełniają warunki budżetowe projektu.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz w terminie uzupełniającym wpłynęło łącznie 12 zgłoszeń.

Lista zgłoszeń wg kolejności wpływu:

 1. a) Lord & the Liar (SWIERNALIS)
 2. b) Janusz Cybull Skwira \ Grupa Na Odległość
 3. c) Uliczni Sza ma nie Szaman EMAHO Stanisław Kubaszak
 4. d) Sasha Boole
 5. e) Destruenci
 6. f) Illegals Boys
 7. g) Marcin Szajda
 8. h) Dęciaki
 9. i) Marcepan Dzierzgowski
 10. j) Buskin’ Jack & Green Company
 11. k) Witek muzyk ulicy
 12. l) Janusz  Waściński

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w wydarzeniu zostały zakwalifikowane i tym samym zaproszone do udziału w II Festiwalu Grajków Ulicznych „Po drodze”.

Skip to content