Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do Gnieźnieńskich Plenerów Artystycznych 2016.

W dniu 17.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do Gnieźnieńskich Plenerów Artystycznych 2016. Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komisja ustaliła, że wszystkie nadesłane zgłoszenia spełniają kryteria formalne i merytoryczne, natomiast wskazane w zgłoszeniach honoraria autorskie dla Opiekunów Plenerów spełniają warunki budżetowe projektu.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło łącznie 5 zgłoszeń.

Lista zgłoszeń:

  1. a) Bartosz Muszyński
  2. b) Joanna Szymczak-Imbierowicz
  3. c) Dawid Stube
  4. d) Kazimierz Muszyński
  5. e) Przemysław Degórski

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w wydarzeniu zostały zakwalifikowane i tym samym zaproszone do organizacji plenerów, skupiających się na fotografii, tańcu i muzyce oraz sztukach plastycznych podczas Gnieźnieńskich Plenerów Artystycznych 2016.

Skip to content