Podsumowanie Kursu Kroju i Szycia w MOK

Od dnia 1.03.2016 do 30.06.2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyły się warsztaty krawieckie. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy oraz umiejętności samodzielnej obsługi maszyny oraz szycie różnych rodzajów odzieży. Uczestniczki kursu wykazały się kreatywnością i wytrwałością wykonując  zlecone im zadania. Poprzez swoje zaangażowanie osiągnęły poziom pozwalający im na samodzielne wykonanie praz krawieckich w […]

Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do projektu: Przedstawienie teatralne o „Gnieźnie – Mieście Trzech Kultur”

W dniu 22.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do projektu Przedstawienie teatralne o „Gnieźnie – Mieście Trzech Kultur”. Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do Gnieźnieńskich Plenerów Artystycznych 2016.

W dniu 17.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do Gnieźnieńskich Plenerów Artystycznych 2016. Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Komisja ustaliła, że wszystkie […]

Skip to content