Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do projektu: Przedstawienie teatralne o „Gnieźnie – Mieście Trzech Kultur”

W dniu 22.06.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do projektu Przedstawienie teatralne o „Gnieźnie – Mieście Trzech Kultur”.

Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komisja ustaliła, że nadesłane zgłoszenie spełnia kryterium formalne i merytoryczne, natomiast wskazane w zgłoszeniu honorarium autorskie spełnia warunki budżetowe projektu.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło 1 zgłoszenie Pana Łukasza Mucioka. Tym samym, Pan Łukasz Muciok został zaproszony do realizacji wydarzenia jakim jest: Przedstawienie teatralne o „Gnieźnie – Mieście Trzech Kultur”.

Skip to content