„Ja w internecie” Gniezno pozyskało kolejne środki zewnętrzne

Tym razem kwotę 89.600,00 tys. złotych otrzyma Pierwsza Stolica Polski na szkolenia internetowe dla mieszkańców oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu w ramach Działania 3.1 “Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, operatorem konkursu jest Fundacja Legalna Kultura.

„Ja w internecie” to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców miasta Gniezna mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu, czyli od października 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Obszary tematyczne w jakich będziemy szkolić naszych mieszkańców:
– Rodzic w Internecie – szkolenie przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W szkoleniu mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie i inne osoby. Uczestnicy poznają źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem.

– Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe, urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji, m. in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie.

– Działanie w sieciach społecznościowych – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć skutecznie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter i in.), w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

– Tworzę własną stronę internetową (blog) – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również, jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony internetowej, a także jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

– Kultura w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

– Mój biznes w sieci– przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

Szkolenia odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, w zależności od potrzeb uczestników w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i/lub weekendy. Pozyskane pieniądze pozwolą na przeszkolenie 160 mieszkańców miasta, a także zakupienie sprzętu komputerowe na potrzeby projektu.

Już teraz rozpoczynamy rekrutację uczestników szkoleń, okres ich realizacji to styczeń 2019 – czerwiec 2019. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 25 lat. Jeden cykl tematyczny to 12 godzin szkoleniowych maksymalnie po 3 godziny dziennie, w grupach 10-osobowych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 426 04 20 lub 61 426 021 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: opiekun.inwestora@gniezno.eu

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny dostępne są również na stronie: www.gniezno.eu  pod hasłem „Ja w internecie”.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

ja_w_internecie_gniezno

Skip to content