Fotograficzny Młyn w Starym Ratuszu

Fotograficzny Młyn w Starym Ratuszu jest efektem zawiązanej współpracy z gnieźnieńską organizacją, zrzeszającą lokalnych fotografików. Tego dnia we wszystkich pomieszczeniach Starego Ratusza różnorodny sposób opowiedzą o swojej pasji, zachęcą do interakcji, pokażą swoje fotografie. W trakcie wydarzenia planowanego na środę 9 października odbywać się będzie sesja fotograficzna, tematyczne prelekcje ze zdjęciem w roli głównej, warsztaty […]

Skip to content