Zapytanie ofertowe nr 9/2016

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. KLEMENSA WABERSKIEGO W GNIEŹNIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

wykonanie tłumaczeń tekstów pisanych na Polski Język Migowy, nagranie ich i przygotowanie plików filmowych, w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie pn.„Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej.

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 9_2016

Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania nr 9_2016

Formularz oferty -Załącznik Nr 1

Wykaz przetłumaczonych tekstów -Załącznik nr 3

Skip to content