Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym Impresje Teatralne Smyka

Organizator:              Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk Gniezno

Partner projektu:      Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

Dofinansowanie:       Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Termin realizacji:      październik 2020 r.

Miejsce realizacji:      Filia MOK Stary Ratusz

Cele projektu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski, jej historii, tradycji i obyczajów.
 • Aktywizacja dzieci poprzez udział w działaniach artystycznych.
 • Kształtowanie postawy dostrzegania wartości dobra ogólnego.
 • Kształtowanie więzi międzypokoleniowej.
 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci.
 • Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji.

 

Zasady udziału w projekcie Impresje Teatralne Smyka

 1. Projekt ma formę prezentacji przedszkolnych grup teatralnych odbywających się w cyklu dwa przedstawienia tygodniowo (10 przedstawień w październiku). Prezentacje przedstawień będą odbywały się zawsze w czwartki w ustalonych wspólnie godzinach na dziedzińcu Starego Ratusza lub w Waszym przedszkolu.
 2. Terminy prezentacji: 1, 8, 15, 22, 29 października 2020 roku.
 3. W każdy czwartek października oceniane będą dwa przedstawienia, dlatego
  o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przedstawienie powinno nawiązywać do jednego, z podanych niżej, motywów:
 • zwyczaje wielkanocne,
 • tradycje i zwyczaje wielkopolskie,
 • opowieść lub legenda o moim mieście,
 • gwara gnieźnieńska/poznańska,
 • Św. Marcin,
 • Święto Niepodległości.
 1. Skład grupy teatralnej nie powinien być liczniejszy niż 15 osób.
 2. Czas przedstawienia nie powinien przekraczać 30 minut.
 3. Przedstawienia będzie oceniało trzyosobowe profesjonalne jury, które po obejrzeniu wszystkich przedstawień, wybierze 3 laureatów.
 4. Kryteria oceny przedstawień:
 • pomysłowość,
 • zgodność z motywem przewodnim,
 • nawiązania do historii Gniezna/ Wielkopolski, tradycji i obyczajów wielkopolskich,
 • ruch sceniczny,
 • scenografia/stroje,
 • wyraz artystyczny.
 1. Decyzja jury zostanie ogłoszona na początku listopada 2020 roku.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Nagroda główna – aparat fotograficzny.
 4. Finał i prezentacja 3 najlepszych grup planowana jest na 25 listopada 2020 roku w Teatrze im. Aleksandra Fredry.

 

Skip to content