„Zaproszenie do Tuwimowa” w ramach warsztatów – fotorelacja.

W 2023 roku przypada 70. rocznica śmierci Juliana Tuwima. Jego nazwisko kojarzy się przede wszystkim z utworami dla dzieci, tekstami, które w świadomości literackiej najmłodszych funkcjonują od kilku pokoleń. Stąd wspólnie ze Stowarzyszeniem Promyk – MOK rozpoczął serię warsztatów, dzięki którym przybliży twórczość wieszcza różnym grupom odbiorców.

Jedne z pierwszych, warsztaty słowno-rytmiczne „Para – buch! Koła – w ruch” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6.

Działanie w ramach projektu „Zaproszenie do Tuwimowa – międzypokoleniowego projektu edukacyjno-animacyjnego realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym ”Promyk”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


Fotorelacja

Skip to content