Zainspiruj mnie do czytania

„ZAINSPIRUJ MNIE DO CZYTANIA… ”.

Projekt Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk”, w którym MOK jest partnerem, dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert ,-+na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020.

Głównym celem projektu jest zmiana wizerunku czytania, popularyzowanie wartościowej literatury i czytelnictwa oraz wskazanie, że czytanie może być „najpiękniejszą zabawą” łączącą pokolenia. Formy, metody i narzędzia pracy zostały tak dobrane, żeby poprzez zabawę: słowem, obrazem, gestem, muzyką inspirowały do sięgnięcia po książki (w tym także klasykę literatury). Część zajęć będzie stanowiła przygotowanie do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W ramach projektu planujemy realizację następujących zadań:

  • Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego – udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo pod patronatem Prezydenta RP 5 września 2020 o godz. 10.00, Stary Ratusz. Fragmenty „Balladyny” zaprezentują zaproszeni goście. Wspólne czytanie zostanie poprzedzone krótkim wykładem wprowadzającym w treść i okoliczności powstania utworu Słowackiego.
  • Sleeveface czyli ubierz się w okładkę książki – międzypokoleniowe warsztaty literacko-artystyczne. Sleeveface to typ fotografii, która przedstawia osobę z zasłoniętą częścią ciała przez okładkę książki. Dużą rolę odgrywa perspektywa oraz aranżacja tła. Efektem są kreatywne zestawienia odbiorców/czytelników z przesłaniem okładki.

Zajęcia składać się będą z dwóch części: pierwsza, prowadzona przez fotografa, będzie polegała na stworzeniu aranżacji okładki książki i wykonaniu sleeveface. Druga będzie miała formę dyskusji, podczas której jej uczestnicy odpowiedzą na pytanie: Jakie emocje towarzyszyły uczestnikom warsztatów podczas „tworzenia” okładki książki? W zajęciach weźmie udział 12 osób (8 uczniów i 4 członków Stowarzyszenia Promyk). Wykonane fotografie docelowo zostaną zaprezentowane w ramach Narodowego Czytania  a później w Stowarzyszeniu Promyk.

Warsztaty odbędą się 19, 20 i 21 sierpnia o godz. 9.00. Przeprowadzone zostaną w Studio Fotograficznym FOTO Stube.

  • Piotr Woźniak w Trio – koncert Piotra Woźniaka, charyzmatycznego wokalisty, autora muzyki do przedstawień teatralnych, muzyki filmowej. Koncert ten ma uświadomić uczestnikom projektu, że nie tylko zabawa słowem, gestem, obrazem, ale również muzyką może inspirować do sięgnięcia po dzieła literackie. Jest ona doskonałym uzupełnieniem przekazu literackiego. Koncert odbędzie się 11 września 2020 roku na Dziedzińcu Starego Ratusza. BEZPŁATNE ZAPROSZENIA do odbioru od 2 września w MOKu i Starym Ratuszu
Skip to content