XXVII Gnieźnieńskich Spotkań Chóralnych ,,Stąd nasz ród”

W niedzielę 17 listopada o godz. 16.00 Chór Męski – Towarzystwo Śpiewacze ,,Dzwon” w Gnieźnie będzie świętować swój kolejny jubileusz 155.lecia działalności. Z tej okazji w ramach XXVII Gnieźnieńskich Spotkań Chóralnych ,,Stąd nasz ród” w Archikatedrze odbędą się koncerty przybyłych chórów oraz długoletniego jubilata.

Organizatorzy na tegoroczną odsłonę koncertów zaprosili zespoły: Chór Żeński SONATA z Powidza, Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego oraz Chór św. Ojca Pio z gnieźnieńskiej Fary. Jako ostatni wystąpi Chór Męski – Towarzystwo Śpiewacze ,,Dzwon”. Podczas koncertów usłyszymy wiele pieśni sakralnych, ale też patriotycznych, gdyż wydarzenie od samego początku ma charakter niepodległościowy. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Współorganizatorami i wspierającymi wydarzenie jest Parafia Archikatedralna, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu.

Historia Towarzystwa Śpiewaczego DZWON w wielkim skrócie: w roku 1864 powstaje w Gnieźnie Towarzystwo Śpiewu ,,Dzwon”, które w 1869 przekształca się w Towarzystwo Śpiewu ,,Harmonia”, założone przez Bolesława Dębińskiego, które składa się z członków ,,Dzwonu”. Towarzystwo swoim zasięgiem obejmuje całą Wielkopolskę. Następnie powstaje w Gnieźnie Chór ,,Harmonia” powołany przez Teobalda Kropaczewskiego i to on w 1892 roku współzakłada Związek Kół Śpiewaczych na Wielkie Księstwo Poznańskie – najstarszą organizację śpiewaczą w Polsce. Chór ,,Harmonia” w 1890 roku przekształca się w Koło Śpiewackie Polskie i w roku 1895 po raz pierwszy organizuje VI Zjazd Kół Śpiewackich. Potwierdzeniem bogatej i prężnej działalności są zachowane plakaty z koncertów. Chór organizuje wtedy wiele koncertów i zjazdów. W 1931 roku Koło Śpiewackie zmienia nazwę na Chór Męski ,,Dzwon” i organizuje koncert wokalno – instrumentalny z Orkiestrą Wojskową 69 Pułku Piechoty oraz występuje w Zjeździe Śpiewaków w Warszawie w 1936 roku. Do czasu II Wojny Światowej okres nacechowany był dużą aktywnością na polu życia towarzyskiego; zabawami, wieczorkami, pieszymi i kolejowymi wycieczkami. II Wojna przerwała działalność chóru. Zginęło wiele pamiątek. Ocalał Sztandar. W 1945 roku chór wznawia działalność i bierze udział w Zjazdach Śpiewaczych i zajmuje często I miejsca. ,,Dzwon” zostaje zaproszony do Warszawy jako jeden z najlepszych chórów w Polsce. Po latach sukcesów przychodzi trudny czas dla chóru. Zespół dość często zmienia dyrygenta. Koncert ,,Turniej Miast” w 1970 roku jest sygnałem budzącym z uśpienia. Odbywa się koncert z okazji 100.lecia St. Moniuszki i cykl imprez ,,Niedziela na wsi”. Chór występuje na Przeglądzie Zespołów Amatorskich Powiatu Gnieźnieńskiego i przed kamerami telewizji w programie ogólnopolskim w ramach audycji ,,Muzykują i pracują”. Następnie zespół występuje na konkursach w: Kraśniku i w Lubiniu, zajmując bardzo wysokie miejsca. 1979 roku chór wyjeżdża do Bułgarii i tam koncertuje. W 1983 roku ,,Dzwon” opuszcza duża liczba śpiewaków i zakłada w Gnieźnie nowy chór, pomimo tego chór w 1984 roku zdobywa w Dusznikach Wielkopolskich na Wielkopolskich Dniach Muzyki III miejsce i zdobywa Brązową Maskę Orfeusza, w 1986 roku I miejsce i Złotą Maskę. W 1995 roku ,,Dzwon” rozszerza działalność i powołuje ,,Schole dziecięcą” tworząc chór chłopięco-męski. Prawie od samego początku ,,Dzwon” organizuje wraz z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Starostwem powiatowym Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne ,,Stąd nasz ród”, które przez 26 lat gościły w pierwszej Stolicy Polski ponad 150 chórów i 3 tysiące śpiewaków.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w świętowaniu jubileuszu Chóru ,,Dzwon”, który jest najstarszy i najbardziej zasłużony nie tylko w Gnieźnie, ale w kategorii chórów świeckich i jednorodnych najdłużej działający w naszym kraju. Każdy uczestnik koncertu otrzyma w Archikatedrze okolicznościowy jubileuszowy folder. Zachęcamy do przybycia w niedzielę 17 listopada 2019 roku o godzinie 16.00. Czas koncertu wszystkich chórów wyniesie łącznie 60 minut.

Skip to content