Wystawa fotografii „Młodzi Razem”

Wystawa portretów „Młodzi razem” jest jednym z efektów wielomiesięcznego projektu o tej samej nazwie.

Wernisaż: 6.10. 2020 godz.18.00 Stary Ratusz w Gnieźnie
Wystawa czynna do 14.10

Projekt zakłada rozwijanie kompetencji społecznych. Dzięki wielu spotkaniom uczestnicy naszego zadania Młodzi razem nabywają zdolność do efektywnego i celowego angażowania się w kontakt między innymi osobami, napotkanymi podczas pracy lub nauki. Nasi uczestnicy to osoby młode, w głównej mierze uczące się, po kilku miesiącach gotowe do podejmowania różnych niestandardowych wyzwań. Takim było także spotkanie z Krzysztofem Ślachciakiem – artystą fotografikiem, który podczas warsztatów uwrażliwiał na piękno człowieka za pomocą fotografii. Ukazane portrety to relacja między wyjątkowymi modelami a  artystą fotografikiem.

Tak też jest podczas całego projektu Młodzi razem. Uczestnicy i specjaliści podejmując coraz to nowe wyzwania budują niezwykłą relację, szykując się jednocześnie na realizację niecodziennych działań w zakresie kultury.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content