„Wielkopolskie twarze Powstania Styczniowego” – nowy projekt MOK!

Projekt wpisuje się w obchody rocznicy Powstania Styczniowego. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie. 

Zaplanowane działania dotyczyć będą przypomnienia mieszkańcom Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i turystom lokalizacji 5 grobów uczestników Powstania Styczniowego, które znajdują się na 2 gnieźnieńskich cmentarzach i nawiązywać będą do „Wyprawy trzemeszeńskiej z 1863 roku”. Wtedy to 60 gimnazjalistów z Trzemeszna ruszyło do Powstania Styczniowego.

Wydarzenie to zostało potwierdzone w źródłach historycznych. Gen. Marian Langiewicz – dyktator Powstania był absolwentem trzemeszeńskiej szkoły i przez pewien czas mieszkał w Witkowie. Dysponując takim materiałem historycznym można uświadomić szerokiemu i zróżnicowanemu wiekowo odbiorcy znaczenie Powstania dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa. Głównym celem będzie wskazanie na rolę pamięci o Powstaniu Styczniowym, odwołanie się do wydarzeń, które miały charakter lokalny, a także szersze spojrzenie i przypomnienie Wielkopolan (K. Mielęckiego, E. Taczanowskiego,E. Calliera), którzy brali w nim udział. 

W ramach projektu MOK zaproponuje działania edukacyjno-animacyjne, które będą miały na celu przypomnienie i utrwalenie pamięci o czynie niepodległościowym. Adresowane one będą głównie do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych. 

Jest to grupa odbiorców, wśród której należy popularyzować wiedzę o Powstaniu Styczniowym, uświadamiać potrzebę otoczenia opieką miejsc pochówku uczestników Powstania, budować szacunek, więź i współodpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. 

Wiedza historyczna będzie przekazywana poprzez:

  • zajęcia animacyjno-artystyczne, podczas których, poprzez zabawę można rozwijać ich kreatywność, zachęcać do zdefiniowania pojęć: patriotyzm, wolność, symbole narodowe. 
  • warsztaty dla najmłodszych, podczas których, będą mogli poznać historię Powstania i wykazać się zdolnościami artystycznymi;
  • warsztaty dla młodzieży z elementami dziennikarstwa śledczego, grę przestrzenną. 
  • opracowanie folderu z informacjami na temat lokalizacji grobów i biogramów poległych, który będzie stanowił materiał dydaktyczny dla nauczycieli historii;
  • grę przestrzenną, która zostanie tak skonstruowana, że będzie miała charakter powtarzalności i będzie mogła być wykorzystana podczas obchodów kolejnych rocznic Powstania. Udostępniona zostanie w wersji online na zasadzie wolnej licencji;

Apel Pamięci, złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na grobach w dniu rocznicy wybuchu Powstania zainauguruje realizację działań projektowych. Planuje się, aby pamięć o Powstaniu Styczniowym wpisała się na stałe do kalendarza obchodów rocznic patriotycznych w naszym mieście.

—————————————————————————————————

Projekt dofinansowany ze środków Biura “Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Skip to content