Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych – „WYGIBASY JĘZYKOWE”

Czy można połączyć taniec z popularyzowaniem poprawnej polszczyzny? Otóż tak. Mogli się o tym przekonać gnieźnianie i turyści, którzy w poniedziałkowe południe przechodzili przez Rynek. Uczniowie z 5 szkół (SP 1, SP 5, SP6, SP 12, SP Milenium) przybyli na Rynek z transparentami zachęcającymi  do dbałości o poprawność językową. Językowy flash mob zainicjowała klasa VIA ze Szkoły Podstawowej nr 1, która wcześniej, na warsztatach, przygotowała plansze z poprawnymi formami najczęściej popełnianych błędów językowych (np.: dzisiaj/dzień dzisiejszy, cofać się/cofać się do tyłu, sweter/ swetr, poszedłem/poszłem) oraz układ taneczny.

Już przy wyjściu za Starego Ratusza, do grupy inicjującej flash mbob dołączyli uczniowie z SP5. Na Rynku, stopniowo, do „wygibasów językowych” dołączały kolejne grupy. Wspólny taniec przerywany był hasłami promującymi poprawność językową (np.: Ucz się polskiego, to nic  trudnego!, Polski to piękny język, Język polski rządzi!). Grupy zaprezentowały również swoje hasła i zmierzyły się z czytaniem wierszyków łamiących języki. Podczas flash moba rozdawano przechodniom ulotkę z poprawnymi formami najczęściej popełnianych błędów. Jak wykazuje raport z ubiegłego roku, co 8 sekund popełniany jest błąd językowy, co daje w ciągu dnia ponad 10 tysięcy błędów. Dlatego wszystkim nam powinno zależeć na poprawnym wysławianiu się, gdyż jak jedno z haseł głosiło: Świadomość narodową mamy, o poprawną polszczyznę dbamy.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Było to kolejne działanie w ramach projektu edukacyjno-animacyjnego „Obcy język polski?!”, który otrzymał  dofinansowanie  z Narodowego Centrum Kultury  w ramach projektu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023.

Skip to content