To nie był stracony rok – rekordowa kwota pozyskanych środków

Mówi się, że jeśli jest coś co chcesz zrobić, nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby się to nie udać. Takie założenie przyświeca Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie, nawet wówczas, gdy rzeczywistość kreśli co chwilę nowy scenariusz. Rok 2020 uznać bowiem można za rekordowy pod względem pozyskanych, dodatkowych środków spoza budżetu Miasta.

2020 rok okazał się być czasem niezwykle dynamicznym i zaskakującym. Jak jednak podkreślał podczas konferencji podsumowującej zrealizowane projekty, Dyrektor MOK Dariusz Pilak: – bardzo szybko i sprawnie udało nam się dostosować do tej nowej rzeczywistości, traktując to jako nowe wyzwanie, nowe możliwości, nowe, bezcenne doświadczenie. Dzięki temu, mimo trudności, udało się pozyskać rekordową kwotę środków zewnętrznych
w wysokości ponad 213 tysięcy złotych. Co warto podkreślić, dotacje pochodziły nie tylko ze środków publicznych, ale także prywatnych.

Szczegółowy podział środków pozyskanych przez MOK spoza budżetu Miasta Gniezna przedstawia poniższy wykres:

 

Wśród zrealizowanych projektów wymienić należy:

  • „Niemożliwe – I Dziecięcy Festiwal Kreatywny” (Ministerstwo Kultury
    i Dziedzictwa Narodowego),
  • Wielkopolski Festiwal Miejski (Narodowe Centrum Kultury)
  • „Mądrości ukryte w cudzych słowach” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  • „#kulturadlagniezna” (Narodowe Centrum Kultury)

Projekty dwuletnie:

  • „Młodzi razem” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • „Ogródek” (Fundacja Santander).

Mimo pandemii, udało się zrealizować prawie wszystkie założenia.
Aż 5 na 6 projektów odbyło się w realu i wzięło w nich udział ponad 8200 uczestników. Łącznie odbyło się około 220 wydarzeń (w tym warsztaty m.in. kulinarne, fotograficzne wraz z wernisażem, teatralne, sensoplastyka, taniec na wózkach, rękodzieło, muzykoterapia, a także spektakle, wystawy, koncerty, gra miejska, seminarium). Z kolei prawie 70 materiałów udostępnionych zostało on-line i wśród nich również pojawiały się warsztaty, koncerty, tutoriale, filmy i spektakle.

 

Co należy pokreślić, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, bardzo długo, mimo pojawiania się coraz to nowych przepisów, działał z zachowaniem wszelkich koniecznych środków ostrożności.  W przeciwieństwie do innych tego typu ośrodków w kraju, MOK pozostawał miejscem otwartym na uczestników zajęć i wydarzeń. Więcej informacji o poszczególnych zrealizowanych lub realizowanych projektach prezentujemy poniżej:

 

„Młodzi razem” – celem projektu było zdobycie i udoskonalenie przez ludzi młodych (15-29 lat) umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Szczególnie zależało nam na dotarciu do osób, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Kształcąc swoje umiejętności poprzez warsztaty rękodzieła, językowe, teatralne, kulinarne, rozwoju osobistego, florystyczne, muzyczne, o idei wolontariatu itp. odbiorcy mieli możliwość współorganizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym, nabywając już w trakcie trwania projektu tak istotną praktykę. Efektem warsztatów było stworzenie spektaklu sensorycznego on-line „Na tropie zmysłów” czy organizacja koncertu „Kolęda jest kobietą”.

„Ogródek” – połączenie ekologii z funkcją terapeutyczną. To niekończące się pomysły na warsztaty dla najmłodszych, starszych, ale też wszystkich, którzy mają specjalne potrzeby. Do tej pory odbyły się warsztaty m.in. sztuka  w ogródku, spotkanie z projektantką krajobrazu, warsztat eko, warsztat sensoryczny, sadzenie roślin, tworzenie donic i skrzyń na rośliny.

„nieMożliwe – I dziecięcy festiwal kreatywny” – festiwal dedykowany dzieciom i młodzieży, pełen barwnych i ciekawych warsztatów – pobudzających kreatywność, rozwijających umiejętności. Ogrom wydarzeń realizowanych  między 7 a 11 sierpnia na dziedzińcu Starego Ratusza. Spektakle Pchła Szachrajka, Circus, koncerty Małych Instrumentów i Sary Egwu-James, nocne warsztaty połączone obserwacją nieba, kołysanki, przygotowanie podniebnej instalacji. W sumie 40 przeróżnych, rozwijających wyobraźnię działań kulturalnych. Efektem festiwalu była publikacja, która trafiła do wszystkich przedszkoli i szkół oraz dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie MOK.

„Wielkopolski Festiwal Miejski” – to liczne działania nawiązujące do czasów PRL. W ramach Festiwalu powstała m.in. „Osobista Wystawa PRL własnoręcznie wykonanych przedmiotów bądź ulepszonych sprzętów”. Odbył się także koncert Mai Kleszcz wraz z zespołem „Osiecka De lux”. Zrealizowane zostały warsztaty i animacje dla najmłodszych, a także warsztaty specjalistyczne z udziałem lokalnych działaczy, zorganizowane w nawiązaniu do działalności Adama Słodowego; pokaz kina letniego, spotkanie wspominkowe  z mieszkańcami, podczas którego mogli podzielić się swoimi historiami  z tamtego okresu. Festiwal zakończyło zrealizowanie muralu nawiązującego do dawnych wielkopowierzchniowych reklam-murali, które znajdowały się  w Gnieźnie, a które projektował między innymi Eryk Kuszczak – gnieźnieński artysta malarz, projektant i architekt wnętrz, konserwator zabytków.

„Mądrości ukryte w cudzych słowach” – projekt, który powstał w 120.rocznicę urodzin  A. Saint-Exupery’ego, autora książki „Mały książę” i właśnie jemu w całości był poświęcony. W jego ramach obyły się m.in. warsztaty z tworzenia komiksu, rozwijające talent plastyczno-narratorski „Mały Książę superbohater”. To także: spotkania zarówno online, jak i w realu
z przedstawicielami różnych zawodów, którzy mogli przybliżyć uczestnikom swoją pracę; seminarium dla dorosłych dot. m.in. wyboru dobrych książek oraz edukacyjna gra miejska. Odbył się także literacki flash mob online, w ramach którego wspólnie czytano fragmenty „Małego Księcia”. Uczestnicy (m.in. uczniowie, rodziny, seniorzy) prezentowali fragmenty książki w formie oryginalnej, ale również w gwarze poznańskiej czy po łacinie.

„#kulturadlagniezna” – projekt, który dał możliwość uczestniczenia w kulturze bez wychodzenia z domu szerokiej grupie odbiorców. Dał on też szansę na włączenie do działań lokalnych artystów, którzy znaleźli się w trudnym położeniu w związku z sytuacją epidemiczną. To również edukacja kulturalna na wysokim poziomie oraz propagowanie korzystania z nowych mediów
w świadomy sposób. Podczas trwania projektu udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania tj. spektakle i warsztaty „W barszczu przygód”, spektakle muzyczne „Kulturka”, działania czytelnicze „Przeczytane”, spotkania „Inspirowane naturą”, warsztaty „Kulinarne inspiracje”, tutoriale „Baza pomysłów”, cyfrowy kurs fotografii, spotkanie dziennikarskie „Historia ludzi i firm działających na przestrzeni 100 lat w Gnieźnie”, zdjęcia z opisami „Zapomniane”, cykl grafik „Wielokulturowa historia Gniezna” oraz koncerty na żywo – w sumie 69 wydarzeń.

 

W 2021 roku, Miejski Ośrodek Kultury planuje nie zwalniać tempa i już oczekuje na rozstrzygnięcia pierwszych złożonych projektów. Wszelkie informacje na ich temat sukcesywnie będą publikowane na profilach społecznościowych MOK oraz stronie www.mok.gniezno.pl

 

Skip to content