Nagranie wykładu dra Michała Krzyżaniaka

W Domu Powstańca Wielkopolskiego odbył się kolejny z serii wykładów specjalistów z Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Tym razem, prelegentem był dr Michał Krzyżaniak – dyrektor wspomnianego muzeum i specjalista w dziedzinie historii Wojsk Wielkopolskich. Wykład przybliżył obecny stan wiedzy na temat filmów, na których zobaczyć możemy żołnierzy oddziałów wielkopolskich w okresie walk o niepodległość. […]

Skip to content