Świąteczne Skrzaty i Mikołaje – KONKURS

Ogłaszamy konkurs na  własnoręcznie wykonanie postaci Skrzata lub Mikołaja z dowolnych materiałów.

Do pobrania : Karta zgłoszeniowa

regulamin skrzaty krzywe1

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz.Urz.UE L  Nr 119, s. 1.

Dane przetwarzane będą przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przez okres niezbędny  do realizacji w/w konkursu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Skip to content