Śpiew biały „Cuda wianki”

Co: Śpiew biały „Cuda wianki”

Dla kogo: 18+

Kiedy: ŚRODA  g.18:00

Kto prowadzi:  A. Antosik

Koszt zajęć: 50 zł m-c

odrobina wiadomości:

Inaczej zwany śpiewokrzykiem, to technika wokalna typowa dla muzyki ludowej; wykonywana bez towarzyszenia instrumentów, w niektórych utworach z podziałem na głosy.

Skip to content