Ruszył projekt „Ostatnia mila”

ostatnia milaStworzenie oferty kulturalnej dla zupełnie nowych grup odbiorców, zlikwidowanie wykluczenia z dostępu do kultury oraz poszerzenie kompetencji kulturowych uczestników – to główne cele projektu „Ostatnia mila”, który realizowany jest od sierpnia do listopada 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury.

Na ten cel MOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” w wysokości 36 000.00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania to 40 102 złote.

W ramach projektu realizowane będą:
– zajęcia w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Osadzeni będą mogli wziąć udział w warsztatach muzycznych przybliżających im takie elementy kultury jak hip-hop, dj-ing, breaking, graffiti oraz rap, warsztatach tanecznych w zakresie tańca ulicznego oraz pokazach filmowych, podczas których wyświetlane będą obrazy o tematyce społecznej. Łącznie: 36 godzin zajęć dla 50 uczestników.

– program dla osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowany na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza”. Jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w: warsztatach muzycznych doskonalących koordynację motoryczną, warsztatach fotograficznych  pozwalających poznać podstawowe parametry i reguły fotograficzne, warsztatach filmowych umożliwiających zapoznanie się z podstawami sztuki kadrowania, doboru odpowiedniej scenografii, i stworzenie prostego scenariusza filmu oraz warsztatach teatralnych polegających na przygotowaniu kostiumów, scenografii i rekwizytów, które później posłużą do realizacji spektaklu. Łącznie 60 godzin zajęć dla 30 osób.

– program dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub dotkniętych chorobami społecznymi. Podopieczni Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, spośród których rekrutować się będą uczestnicy programu, będą mogli wziąć udział w wyjazdach tematycznych do Wrocławia i Łodzi mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty instytucji kultury, warsztatach filmowych z animacji poklatkowej pozwalających zrozumieć estetykę filmu animowanego i poznać podstawowe techniki realizacji tego rodzaju sztuki oraz warsztatach plastyczno – historycznych poświęconych dziejom Gniezna – Miasta Królów. Łącznie: 48 godzin zajęć i dwa wyjazdy dla 40 osób.

– program dla osób bezdomnych oraz osób starszych. W jego ramach zostaną zrealizowane warsztaty taneczne „Tango bez granic”, w których udział wezmą osoby bezdomne korzystające z opieki w Schronisku dla Bezdomnych „Pomocna Przystań” oraz panie skupione przy Gnieźnieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy będą rozwijać przede wszystkim wyobraźnię oraz umiejętności społeczne i komunikacyjne. Łącznie: 36 godzin zajęć dla 28 osób.

– program dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. Przewiduje on zrealizowanie warsztatów choreoterapii „Jesień w tańcu”, mających na celu stymulowanie fizycznej i psychicznej aktywności oraz zwiększenie świadomości własnego ciała i ruchu, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 oraz warsztatów muzycznych „Muzyczne ukojenie”, które będą aktywizować albo uspokajać słuchaczy oraz pobudzać wyobraźnię i uwrażliwiać słuchaczy na świat dźwięków. Łącznie: 24 godziny zajęć dla 22 osób.

Partnerami projektu są: Zakład Karny w Gębarzewie, Schronisko dla bezdomnych „Pomocna Przystań”, Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Maki”, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

27, 28 i 29 listopada 2015 odbędą się w ZK Gębarzewo oraz Miejskim Ośrodku Kultury pokazy i koncerty będąc podsumowaniem prowadzonych działań w ramach 5 programów, na które serdecznie zapraszamy. Ich dokładne daty i godziny zostaną podane do wiadomości już wkrótce.

Skip to content