Rusza projekt „Ostatnia mila 3”

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest uczestnictwo w kulturze. Nie każdy ma jednak do niej równy dostęp. Niepełnosprawność, status społeczny czy wiek często utrudniają korzystanie z jej owoców. Aby przeciwdziałać takiemu wykluczeniu, Miejski Ośrodek Kultury już po raz trzeci realizować będzie specjalny projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych. „Ostatnia mila 3”, bo taka jest nazwa działania, prowadzony będzie od maja do listopada 2017 roku.

Na ten cel Wydział Kultury i Promocji UM pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2017” środki w wysokości 45.500 złotych. Warto wspomnieć, że spośród prawie 700 projektów z całej Polski przedsięwzięcie to uzyskało drugie miejsce pod względem liczby zdobytych punktów, przyznanych przed grono oceniające z NCK. Całkowity koszt realizacji zadania to 57 544 złote. Głównymi założeniami projektu są przygotowanie

i realizacja kompleksowej oferty kulturalnej skierowanej do grup odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury oraz podniesienie i rozwój kompetencji kulturowych uczestników. W ramach projektu odbywać się będą warsztaty fotograficzne dla ośmiu osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Dziesięcioro podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną ze Stowarzyszenia „Maki” będzie miało okazję wziąć udział w trzech wyprawach tematycznych do planetarium, teatru muzycznego czy galerii sztuki. Czterdzieścioro młodych ludzi
z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie odwiedzi dzięki pozyskanym funduszom instytucje kultury w Toruniu, Wrocławiu i Gdańsku. Dzieci te uczestniczyły będą także w warsztatach muzycznych oraz tanecznych, poznając kreatywną warstwę kultury hip-hop. Ośmioro podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych „Pomocna przystań” oraz szesnaścioro słuchaczy Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku weźmie udział w warsztatach teatralnych, muzycznych oraz teatralno-muzycznych. Osoby niepełnosprawne ruchowo skupione przy Stowarzyszeniu „Promyk” będą zaś mogły odnaleźć radość w zajęciach z fotografii oraz choreoterapii, które odbywać się będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Łącznie z efektów projektu skorzystają 134 osoby, które wezmą udział w 22 wydarzeniach oraz sześciu wyjazdach tematycznych.

Pod koniec listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbędą się specjalne pokazy podsumowujące wszystkie zajęcia w ramach projektu. Siłą tego niezwykłego przedsięwzięcia jest nie tylko integracja beneficjentów, ale także współpraca różnych organizacji i instytucji, które jednoczą się przy realizacji wspólnego celu – ułatwienia osobom wykluczonym dostępu do kultury.

Skip to content