Rajdy Sokole z Przewodnikiem – niedziela 23 i 30 czerwca godz.11:00

Członkowie TG Sokół z Krakowa podczas odpoczynku nad brzegiem Wisły, 1929 r Członkowie TG Sokół z Krakowa podczas odpoczynku nad brzegiem Wisły, 1929 r., ze zbiorów NAC

 

Od maja do września na terenie miasta Gniezna realizowany jest projekt „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.  Miejski Ośrodek Kultury realizuje to działanie dzięki finansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było pionierską organizacją na ziemiach polskich propagującą gimnastykę, zdrowy styl życia i wychowanie patriotyczne w społeczeństwie polskim pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Projekt zakłada aktywizację i integrację lokalnej społeczności wokół tematyki wychowania fizycznego, realizując to zadanie wielopłaszczyznowo.
W ramach projektu nieustannie zapraszamy do zapoznania się z wystawą plenerową rozstawioną na dziedzińcu Starego Ratusza oraz do zabawy przy fotostandach.
Tym razem jednak szczególnie pragniemy zaprosić na spacer – Rajd Sokoli z Przewodnikiem.
Trasa niedługa – ok. 2 km łącznie – w trakcie której uczestnicy zapoznają się ze specyfiką zawiązania się gnieźnieńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Wraz z Przewodnikiem przejdą się ulicami centrum Gniezna i odwiedzą najistotniejsze miejsca dla przeszłości SOKOŁA. Żywe lekcje historii w naszym mieście spotykają się z wysokim zainteresowaniem, na co i teraz liczymy.  Do odbycia spaceru potrzebne jest wygodne obuwie, butelka wody, chęć poznania kawałka historii naszego miasta oraz 2 godziny wolnego czasu. – niewiele, prawda?
Dlatego też zapraszamy do udziału w Rajdach Sokolich z Przewodnikiem, które odbędą się  w niedziele 23.06 i 30.06 o godz. 11:00 – ZBIÓRKA POD STARYM RATUSZEM  (ul. Chrobrego 40/41)
plakt a3 ogólny
Skip to content