Projekt „Młodzi razem”

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Młodzi Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Celem projektu jest zdobycie i udoskonalenie przez 30 osób młodych od 15. do 29. roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, szczególnie osób, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Ma zachęcić do aktywności społecznej i otworzyć młodych ludzi na wolontariat.

Podczas projektu skupimy się głównie na identyfikacji i uaktywnianiu indywidualnych predyspozycji odbiorców, co pozwoli rozwijać ich kompetencje społeczne i wyposaży w umiejętności niezbędne na rynku pracy. W efekcie końcowym mamy nadzieję, iż odbiorcy nabędą łatwość w nawiązywaniu kontaktów, śmielej będą budować relacje międzyludzkie, z łatwością będą pracować w zespole, rozwiną inteligencję emocjonalną, nabywając jednocześnie umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Kompetencje te są istotne dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają indywidualną ścieżkę kariery.

Kształcąc swoje umiejętności poprzez warsztaty rękodzieła, językowe, teatralne, kulinarne, rozwoju osobistego, florystyczne, muzyczne, o idei wolontariatu itp. odbiorcy będą mieli możliwość współorganizowania wydarzeń o charakterze kulturalnym, nabywając już w trakcie trwania projektu tak istotną praktykę. Należy pamiętać, iż kompetencje miękkie są równoważne lub ważniejsze niż wykształcenie czy doświadczenie, dlatego zależy nam, aby uczestnicy nabyli pewności siebie. Zdobyte umiejętności natomiast pomogą w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy.

Zapraszamy serdecznie!

Zapisy od poniedziałku w Starym Ratuszu ul. Chrobrego 40/41 (I piętro)

tel. 512 411 867

mail: mlodzirazem@mok.gniezno.pl

Rekrutacja trwa do końca lutego.

Wartość projektu: 89 650,00 zł w tym efs 75 557,02 zł

Regulamin      Formularz zgłoszeniowy   Harmonogram godzinowy

 

 

 

 

Skip to content